Svensk Energiutbildning

Energisamordning vid nybyggnad och renovering

Kurs om hur man samordnar arbetet i byggkedjan så att beställda energimål uppnås

Om kursen Program Anmälan

Om kursen

Gå direkt till:     PROGRAM        ANMÄLAN

 

Kursinnehåll

Kursen introducerar dig i det praktiska arbetet som energisamordnare vid såväl nybyggnad som renovering. Vi fokuserar på hur energi- och inomhusklimat-frågor koordineras i byggprocessen och hur man fungerar som expertrådgivare åt berörda aktörer.

Varje avsnitt innefattar grundläggande teori, praktisk tillämpbar kunskap samt exempel från relevanta byggnadsprojekt. Vi demonstrerar också kort några utvalda datorprogram som kan användas i arbetet.    
  

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller är intresserad av att arbeta som energisamordnare i någon form. Den är också lämplig för dig som fungerar som beställare av tjänsten och vill veta mer om förutsättningarna.
       

Kursledare  

Helena Bülow-Hübe, till vardags miljö- och energichef på Fojab AB.