Svensk Energiutbildning

Nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev informerar om aktuella kurser och seminarier. Dessa är målgruppsanpassade för att så långt det är möjligt undvika onödig korrespondens.

För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör.

 

 

Senaste nyhetsbreven:
 

Välbesökta BBR-dagar

I vår hade vi 213 deltagare på våra BBR-dagar om de nya nära-nollenergikraven.