Svensk Energiutbildning

Seminarier våren 2018

Svensk Energiutbildning ger följande seminarier i vår: 

 

Svensk Energiutbildnings BBR-dag 
Seminarium om de nya nära-nollenergikraven och hur de ska tillämpas för småhus, flerbostadshus och lokalbyggnader

Sedan den 1 juli gäller BBR25/BEN2 med nära-nollenergikrav. I ett första steg ändrades utformningen av hur energikrav ställs; primärenergital ersätter specifik energianvändning, geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna och kategorin elvärmda byggnader försvinner. Förändringarna i kravnivåer är små, men kan vara avgörande för vilken BBR-version man väljer under övergångsperioden.

I ett andra steg, år 2021, skärps energikraven. Hur mycket får vi se i Boverkets remiss som släpps i februari. Här ska även primärenergifaktorerna bestämmas, alltså hur olika energislag ska viktas i bedömningen. Vi går igenom föreskrifterna i detalj och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas i praktiken.

En nyhet är att vi denna gång tar upp småhus, som ju förväntas få kraftigt skärpta energikrav.

Ges:  Malmö 16 mars  -  Stockholm 20 mars  -  Göteborg 21 mars

Gå direkt till      PROGRAM       ANMÄLAN 

 


 

Svanenmärkta byggnader 
Seminarium med fokus på Svanens kriterier och hur de uppfylls i praktiken 

Intresset för Svanenmärkta byggander ökar och vi ägnar ett seminarium åt metodiken. Fokus ligger på vilken kunskap involverade yrkeskategorier måste ha och tillämpa i berörda projekt.

Ges:  Stockholm 6 mar  -  Göteborg 7 mar

Mer information läggs ut inom kort. 

 

 

 
PÅ GÅNG 
 

Energismarta byggnader
Seminarium om digitaliseringens möjligheter att minska byggnaders energianvändning

Detta seminarium fokuserar på teknik och tjänster som är tillämpbara redan idag, vid nybyggnad och i förvaltning av befintliga fastigheter. I första hand i syfte att minska byggnaders energibehov och miljöbelastning. Hur påbörjar man arbetet med att digitalisera verksamheten och vilka förväntningar ska man ha på resultatet? Är det lönsamt redan idag? 

Ges: Stockholm, våren 2018

Mer information läggs ut inom kort.  

  

Vi arbetar med vårens seminarier.