Svensk Energiutbildning

Seminarier våren 2018

 

 

Svensk Energiutbildnings BBR-dag 
Seminarium om nära-nollenergikrav, dagsljusinsläpp och den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader

Nära-nollenergikraven i BBR25 gäller undantagslöst när nuvarande övergångsperiod är över vid årsskiftet. Och i våras släppte Boverket remissen med de stora skärpningar som börjar gälla 2021. Här anges också de primärenergifaktorer som styr hur olika energislag viktas.

På seminariet går vi igenom föreskrifterna i detalj och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas i praktiken.

Men seminariet innehåller mer än så. I ett eget avsnitt reder vi ut den besvärliga frågan om tillgång till dagsljus i byggnader.

Ges:  Malmö X april  -  Stockholm X april  -  Göteborg X april 

Gå direkt till      PROGRAM       ANMÄLAN 


 


ENERGISMART
Seminarium om digitaliseringens möjligheter att effektivisera byggnaders energianvändning och energiförsörjning

Detta seminarium fokuserar på energismart teknik och tillhörande tjänster som är tillämpbara redan idag, vid nybyggnad och i förvaltning av befintliga fastigheter. Hur påbörjar man arbetet med att digitalisera verksamheten och vilka förväntningar ska man ha på resultatet? Är det lönsamt redan idag? 

 

Kommande seminarier:

Svensk Energiutbildnings
BBR-dag

Energismart

Kurser på begäran