Svensk Energiutbildning

Seminarier våren 2018

Svensk Energiutbildning ger följande seminarier i vår: 

 

Svanenmärkta byggnader 
Seminarium om hur man Svanenmärker nybyggnad och renovering, från idé till licens

Intresset för Svanenmärkta byggander ökar och vi ägnar ett seminarium åt metodiken. Här går vi igenom alla moment vid licensiering, från idé till Svanenmärkt byggnad. Stor vikt läggs vid hur kriteriernas krav och poänggivande åtgärder tillämpas i praktiken, med fokus på byggmaterial, energiprestanda och dagsljus. På plats är representanter från bygg- och fastighetsbranschen som delar med sig av sina erfarenheter i en rad praktikfall.

Det presenteras även en nyhet. Från årsskiftet är det möjligt att Svanenmärka renoveringar. Vi går igenom förutsättningarna och illustrerar tillämpningen i några exempel.

Vi vänder oss tillfastighetsägare och entreprenörer som vill Svanenmärka byggnader, till konsulter och leverantörer i berörda projekt samt till dig känner att du behöver bli lite mer insatt i ämnet.  

Ges:  Stockholm 6 mar  -  Göteborg 7 mar

Gå direkt till      PROGRAM       ANMÄLAN 

 

Svensk Energiutbildnings BBR-dag 
Seminarium om nära-nollenergikrav, dagljusinsläpp och digitalisering

Sedan den 1 juli gäller BBR25/BEN2 med nära-nollenergikrav. I ett första steg ändrades utformningen av hurenergikrav ställs; primärenergitalersätter specifik energianvändning, geografiska justeringsfaktorerersätter klimatzonerna och kategorin elvärmda byggnader försvinner. Förändringarnai kravnivåer är små, men kan vara avgörandeför vilken BBR-version man väljer under övergångsperioden.

I ett andrasteg, år 2021, skärps energikraven. Hur mycket får vi se i Boverkets remiss somsläpps i februari. Här ska även primärenergifaktorerna bestämmas, alltså hur olika energislag ska viktas i bedömningen. Vi går igenom föreskrifterna i detalj ochresonerar om hur de ska tolkas och tillämpas i praktiken.

En nyhet är att vi denna gång tar upp småhus, som ju förväntas få kraftigt skärpta energikrav.

Ges:  Malmö 16 mars  -  Stockholm 20 mars  -  Göteborg 21 mars

Gå direkt till      PROGRAM       ANMÄLAN 

 


 
PÅ GÅNG 
 

Energismarta byggnader
Seminarium om digitaliseringens möjligheter att effektivisera byggnaders energianvändning och energiförsörjning

Detta seminarium fokuserar på teknik och tjänster som är tillämpbara redan idag, vid nybyggnad och i förvaltning av befintliga fastigheter. I första hand i syfte att minska byggnaders energibehov och miljöbelastning. Hur påbörjar man arbetet med att digitalisera verksamheten och vilka förväntningar ska man ha på resultatet? Är det lönsamt redan idag? 

Ges: Stockholm, maj 2018

Mer information läggs ut inom kort.  

  

Seminariet
Svanenmärkta byggnader
Stockholm 6/3 - Göteborg 7/3