Svensk Energiutbildning

Kurser hösten 2018

Svensk Energiutbildning ger följande kurser på begäran. Kontakta oss för mer information.

Kurserna är fristående och du väljer själv vilken eller vilka du gå utifrån din yrkesroll. Alla behandlar avgörande ämnesområden för att uppställda energimål verkligen ska nås, vid nybyggnad eller renovering. 

 

Energisamordning, kontroll och uppföljning

Energisamordning vid nybyggnad och renovering
Kurs om kvalitetssäkring av byggnaders energianvändning

Uppföljning av byggnaders energianvändning
Kurs om hur man följer upp och verifierar en byggnads energianvändning med Sveby och BEN

Täthetsprovning av byggnader
Kurs om hur byggnaders lufttäthet kontrolleras med tryckprovning och läckagesökning

 

Teknikområden 

Belysning
Kurs om hur man upphandlar och projekterar energieffektiva belysningsanläggningar för fastigheter

Solceller
Kurs om solceller på byggnader - från idé till färdig anläggning

 

Drift och förvaltning - kurser på plats hos er

 

Energi och inomhusklimat för fastighetsskötare
Grundkurs respektive fördjupningskurs om hur byggnaders energianvändning och inomhusklimat för fastighetsskötare och husvärdar

Driftoptimering av byggnader
Kurs om hur byggnaders värme- och ventilationssystem 
driftoptimeras genom mätning och injusering

 

I höst ger vi

Svensk Energiutbildnings
BBR-dag

Seminariet Energismart 

Kurser på begäran