Svensk Energiutbildning

Kurser våren 2018

Under våren 2018 ger vi inga kurser. Ordinarie utbud är tillbaka i höst.

BBR-dagar

Malmö 16/3
Stockholm 20/3
Göteborg 21/3    (fåtal platser)