Svensk Energiutbildning

Kurser våren 2019

Alla våra kurser är fristående och du väljer själv vilken eller vilka du gå utifrån din yrkesroll. Kontakta oss för mer information. 

 

Energisamordning vid nybyggnad och renovering
Kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man samordnar arbetet i byggkedjan så att beställda energimål uppnås

Ges: 21 maj i Stockholm

Gå direkt till      PROGRAM         ANMÄLAN 

 

 

PÅ GÅNG

Uppföljning av byggnaders energianvändning
Kurs om hur man följer upp och verifierar en byggnads energiprestanda genom mätning

Ges: Stockholm, maj

Gå direkt till      PROGRAM         ANMÄLAN 

 

 

Kommande seminarier:

Svensk Energiutbildnings
BBR-dag


Kommande kurser:

Energisamordning