Svensk Energiutbildning

Svanenmärkta byggnader

Seminarium om hur man Svanenmärker nybyggnad och renovering, från idé till licens

Om seminariet Program Anmälan

Om seminariet

Gå direkt till:     PROGRAM        ANMÄLAN


Sedan den första Svanenmärkta byggnaden invigdes för 6 år sedan har kurvan för byggande med Svanenlicens stigit brant uppåt. Bara under förra året ökade antalet färdigbyggda bostäder och förskolor med 50 procent.

Vi följer upp trenden med detta seminarium. Här går vi igenom alla moment vid licensiering, från idé till Svanenmärkt byggnad. Stor vikt läggs vid hur kriteriernas krav och poänggivande åtgärder tillämpas i praktiken, med fokus på byggmaterial, energiprestanda och dagsljus. På plats är representanter från bygg- och fastighetsbranschen som delar med sig av sina erfarenheter i en rad praktikfall. 

Det presenteras även en nyhet. Från årsskiftet är det möjligt att Svanenmärka renoveringar. Vi går igenom förutsättningarna och illustrerar tillämpningen i några exempel.

Vi vänder oss till fastighetsägare och entreprenörer som vill Svanenmärka byggnader, till konsulter och leverantörer i berörda projekt samt till dig känner att du behöver bli lite mer insatt i ämnet. 

Välkommen!

 

Seminariet ges i samverkan med Miljömärkning Sverige