Seminarier 2020

 

Så hanteras klimatfrågorna i byggprocessen

Webinar om hur respektive aktör i byggkedjan kan påverka byggnadens slutliga klimatbelastning

Jordens klimat förändras och med en än så länge bara påbörjad omställning står branschen inför en av de största utmaningarna någonsin. Intresset för frågan ökar nu lavinartat och redan idag kan ett minskat klimatavtryck i byggprocessen ge en marknadsfördel.

Men vad är det egentligen som ger en byggnad dess klimatbelastning. Energianvändningen under dess långa livslängd är vanligtvis den största posten, tätt följd av produktion och transport av ingående material. CO2-utsläpp på byggarbetsplatsen hamnar på tredje plats. Men praktiskt taget alla beslut som tas under byggprocessen har en eller annan koppling till den färdiga byggnadens sammanlagda klimatavtryck. Hur hanterar man detta?

Vi inleder webinaret med att gå igenom den nya lagen om klimatdeklaration, men ägnar sedan större delen av dagen åt hur man rent praktiskt arbetar med klimatfrågorna i byggprocessen. Vi följer pedagogiskt byggkedjan och förmedlar tillämpbar kunskap om hur respektive aktör kan påverka byggnadens slutliga klimatbelastning. Under dagen presenteras också marknadens utbud av hjälpmedel för klimatberäkning som till exempel Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) och One click LCA.

Vi vänder oss till dig som är byggherre, arkitekt, konstruktör, installatör, entreprenör eller på annat sätt är yrkesverksam i byggbranschen och vill dra ditt strå till stacken för minskad klimatpåverkan.

Ges:  Webinar 13 okt

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om hur man uppfyller och verifierar energikraven i nya BBR, i miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad och Svanen samt i andra förekommande beställarkrav med högre ambitioner

Boverket är nu klara med NNE-kraven och de implementeras i BBR29 (preliminär numrering) som gäller från halvårsskiftet. I första hand justeras primärenergifaktorerna, som nu benämns ”viktningsfaktorer”, och skillnaden mot idag är påtaglig. Målet att uppnå konkurrensneutralitet mellan fjärrvärme och bergvärmepumpar är kontroversiellt men sanktionerat av Regeringen. Åtgärden slår olika beroende på byggnadskategori och är svåröverskådlig. Anmärkningsvärt är att kravnivåerna generellt lämnas oförändrade och i vissa fall till och med lättas. Skärpningarna består i första hand av minskat ventilationstillägg och ändrade Um-krav. På seminariet går vi igenom föreskriften och applicerar energikraven i olika typhus.

Dagen innehåller mer än så. Intresset för miljöcertifiering ökar, framför allt med Miljöbyggnad och Svanen. Samtidigt tar klimatfrågan byggbranschen med storm och snart gäller lagen om klimatdeklaration. Marknaden springer helt enkelt ifrån lagstiftningen när det gäller synen på hur mycket energi en byggnad ska använda. Men hur når man högt ställda energimål i kompromiss med krav på dagsljus, tillgänglighet, bullernivåer, brand- och fuktsäkerhet. Vi går igenom vilka åtgärder som ger bäst utdelning i energiprestanda.

Ges:  Webinar  31 mars 

Fastighetsförvaltning med miljöfokus

Seminarium om praktiskt genomförande av åtgärder som minskar fastigheters miljöpåverkan i certifieringssystemen Miljöbyggnad iDrift och Breeam In-Use

Ges:  Stockholm, Göteborg och Malmö – hösten 2020


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.

Copyright © 2019 Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.