Grundkurs Klimatstegen

Grundkurs om Klimatstegen med fördjupning i klimatnyckeltalen
och vad som kan/ska göras för att nå de olika klimatstegen.

Om kursen

I kursen lär du dig att använda Klimatstegens manual som består av dokumenten Metod, Vägledning och Klimatnyckeltal. Du får också en förståelse för hur de angivna åtgärderna är tänka att omsättas i praktiskt arbete.

Vi vänder oss i första hand till förvaltare och tekniska förvaltare, men även till övrig personal i organisationen. Kursen är också relevant för de som erbjuder fastighetsägare sina tjänster och produkter.

Om Klimatstegen

I Klimatstegen följs klimatarbetet från drift och förvaltning av byggnader upp med 20 nyckeltal, så kallade Klimat-KPI:er. Till varje nyckeltal finns en vägledning med klimatåtgärder som ska genomföras för att få ut mesta möjliga klimateffekt för investerad tid och pengar. Metoden är utvecklad för att användas av förvaltare och tekniska förvaltare, det vill säga de som känner byggnaden och verksamheten bäst.

Byggnadens klimatstatus beskrivs med fyra klimatsteg: IGÅNG, BRA, MYCKET BRA och KLIMATOPTIMERAD. I Klimatstegen används inte gränsvärden. Istället utgår metoden från förbättringsarbete efter varje fastighetsägares förutsättningar.

Klimatstegen är utvecklad av Catarina Warfvinge på Lunds Tekniska Högskola, i nära samarbete med förvaltare. Den är fri att använda utan avgifter.

Kursledare

Catarina Warfvinge är universitetslektor i Installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola men har under större delen av yrkeslivet kombinerat den akademiska karriären med tjänst på bland annat Bengt Dahlgren, Gunnar Karlsen och Sweden Green Building Council. De flesta känner henne som upphovskvinna till miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Program

1. Klimatpåverkan från befintliga byggnader
Kursen inleds med en kort genomgång av befintliga byggnaders klimatavtryck. Vad är stort och vad är smått. Vad har man rådighet över?


2. Hur fungerar och används Klimatstegen


a. Överblick
Klimatstegen är en metod för stegvis minskning av klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader. Vi förklarar metoden och resonerar om vad den innebär i arbetsinsats, i minskad klimatpåverkan och i nytta för förvaltningen.

b. Manualen
Manualen består av tre delar: Metod, Vägledning och Klimatnyckeltal. Vi går systematiskt igenom dokumenten och lär oss att använda dem. Föreslagna åtgärder för respektive klimatnyckeltal illustreras i exempel för att öka förståelsen för hur de är tänka att omsättas i praktiskt arbete.

c. Vem gör vad
Att arbeta med Klimatstegen innebär att många av förvaltningens medarbetare engageras i någon form. Vem berörs och vilka arbetsuppgifter är kritiska för framgång? Vilka klimatsteg man kan ta sig an med egen personal och när kan externa sakkunniga behöva anlitas?


3. Hur man kommer igång
I början ställs många frågor och vi ger svar på de vanligaste; vilka byggnader börjar man med, i vilken ordning ska klimatåtgärderna genomföras, vilka personalkategorier ska engageras och eventuellt utbildas etc. Vi går också igenom hur man med relativt små justeringar klimatanpassar ordinarie arbetsuppgifter i förvaltningen.


4. Praktiska tips
Det är lätt hänt att arbetsuppgifter och åtgärder övertolkas, till exempel när dokumentation ska tas fram. Klimatstegens princip är att ”inte krångla till det” och att funktion är viktigare än form. Vi delar med oss av tips och trix för ett smidigt arbetssätt.    

5. Hur man använder resultatet
Att använda Klimatstegen ger byggnader lägre klimatpåverkan, vilket såklart är ett självändamål. Men hur kan resultatet användas på bolagsnivå i förvaltningsorganisationen?

Intresseanmälan

Kursen ges

  • online: kl 9.00-12.00

Avgift:  2 400 kr exklusive moms

Vi ger även kursen dedikerat för ert företag för 25 000 kr exklusive moms. Kontakta oss för överenskommelse.

Faktureras i efterhand, betalningsvillkor 30 dagar netto. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-post info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.