Kurser

Alla våra kurser är fristående och du väljer själv vilken eller vilka du gå utifrån din yrkesroll. Kontakta oss för mer information

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning med avseende på klimatdeklarationer och certifieringssystem – beräkningsprogram, val av indata och schabloner samt resultatredovisning.

Ges:

 • online:  7 + 9  + 14 december 2021
  FULLBOKAT
 • Gör en icke-bindande intresse-anmälan för vårens kurser

Klimatoptimerad konstruktion

Kurs om hur byggnadskonstruktionen optimeras med avseende på klimatavtryck, för arkitekter, konstruktörer och beställare.

 

Ges:

 • våren 2022

Klimatsamordnare - en ny yrkeskategori?

Kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads klimatavtryck och hur man samordnar arbetet i byggkedjan så att beställda mål för CO2-utsläpp uppnås.

Ges:

 • våren 2022

Energisamordning

Kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man samordnar arbetet i byggkedjan så att beställda energimål uppnås.

Ges:

 • online:  10 + 11 november 2021

Köldbryggor i energiberäkning och projektering

Kurs om hur man hanterar köldbryggor i energiberäkningar samt hur man minskar energiförlusterna med ändrade konstruktionslösningar.

Ges:

 • online:  25 + 26 november 2021
  FULLBOKAT
 • online:  25 + 27 januari 2022

Energieffektivisering och klimatreducering i befintliga byggnader

Kurs om hur man metodiskt genomför åtgärder för lägre energianvändning och minskad klimatbelastning i fastigheter.

Ges:

 • våren 2022


  Till toppen

  Svensk Energiutbildning AB

  adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
  telefon 073 - 330 46 20
  e-mail info@svensk-energiutbildning.se

  Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.