Kurser

Alla våra kurser är fristående och du väljer själv vilken eller vilka du gå utifrån din yrkesroll. Kontakta oss för mer information

Energisamordning

Kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man samordnar arbetet i byggkedjan så att beställda energimål uppnås.

Ges: Stockholm samt online, våren 2021

Klimatsamordnare - en ny yrkeskategori?

Kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads klimatavtryck och hur man samordnar arbetet i byggkedjan så att beställda mål för CO2-utsläpp uppnås.

Ges: Stockholm, Göteborg, Malmö samt online, våren 2021

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning med avseende på klimatdeklarationer och certifieringssystem – beräkningsprogram, val av indata och schabloner samt resultatredovisning.

Ges: Stockholm, Göteborg, Malmö samt online, våren 2021

Klimatoptimerad konstruktion

Kurs om hur byggnadskonstruktionen optimeras med avseende på klimatavtryck, för arkitekter, konstruktörer och beställare.

Ges: Stockholm, Göteborg, Malmö samt online, våren 2021


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.