Kurser

Alla våra kurser är fristående och du väljer själv vilken eller vilka du gå utifrån din yrkesroll. Kontakta oss för mer information.

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning med avseende på klimatdeklarationer och certifieringssystem – beräkningsprogram, val av indata och schabloner samt resultatredovisning.

Ges:

 • online:  15 + 17  + 22 mars 2022
  FULLBOKAT
 • online:  3 + 5  + 10 maj 2022
  FULLBOKAT
 • online:  14 + 16  + 21 juni 2022
  6 platser kvar

Klimatpåverkan från installationer

Kurs om VVS- och elinstallationers klimatpåverkan och hur dessa beräknas, med ett fördjupande avsnitt om solceller.

Ges:

 • online:  19 maj 2022
 • online:  8 juni 2022
  5 platser kvar

Så ställer du klimatkrav i byggprojekt

Kurs om vilka klimatkrav som är rimligt att ställa vid nybyggnad och renovering samt hur dessa formuleras.

Ges:

 • hösten 2022

Energiprestanda i energiberäkning och projektering

Fördjupande kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man uppnår bra energiprestanda i energiberäkning och projektering

Ges:

 • hösten 2022

Köldbryggor i energiberäkning och projektering

Kurs om hur man hanterar köldbryggor i energiberäkningar samt hur man minskar energiförlusterna med ändrade konstruktionslösningar.

Ges:

 • online:  20 + 22 september 2022
 • online:  6 + 8 december 2022

Thermal Bridges with Heat2

Course on how to model and calculate thermal bridges in buildings using Heat2

Dates:

 • online:  June 1 & 3, 2022
 • online:  Sept 27 & 29, 2022