Seminarier

 

Klimatdeklaration i praktiken

Seminarium om klimatdeklaration av byggnader och hur man arbetar med klimatfrågorna i byggprocessen

Det lagstadgade kravet på klimatdeklaration gäller från årsskiftet vid uppförande av byggnader. Förutsättningarna kommer att prägla branschens sätt att beräkna och redovisa byggnaders klimatavtryck. Men vad innebär det egentligen att klimatdeklarera en byggnad? Vi går igenom förutsättningarna och visar tillämpningen enligt gällande föreskrift.

Fokus ligger på det praktiska arbetet med faktainsamling och klimatberäkning. Att klimatdeklarera är tidskrävande, men mycket tid kan sparas genom att redan från början digitalisera hanteringen. Vi ger tips på vägen och ställer också frågan om vem som ska göra arbetet. Vad kan man göra själv som byggherre och vilka tjänster går att köpa in om man inte har egen kompetens?

I den obligatoriska klimatdeklarationen ställs inga krav på högst tillåtna klimatavtryck förrän 2027. Men med det stora engagemang som finns i branschen kan man anta att de flesta byggherrar redan nu kommer att anstränga sig för att nå ett lågt värde. Ett sätt är att använda LFM30:s ambitiösa klimatdeklaration. Vad innebär det i merarbete och hur kan initiativet påverka marknaden?

Hur säkerställer man då att beställarens klimatmål verkligen är uppfyllt när byggnaden väl är uppförd och ska deklareras? Vi ägnar eftermiddagen åt att följa klimatfrågornas väg genom byggkedjan. Vad ansvarar respektive aktör för och vilka uppgifter till klimatdeklarationen ska tas fram?

Vi ägnar en heldag åt byggnaders klimatpåverkan och går både på bredden och djupet. Seminariet riktar sig till yrkesverksamma i branschen som vill bidra till minskad klimatpåverkan.

Ges:  Digitalt seminarium – 27 april 2021

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Digitalt seminarium om hur man uppfyller energikraven i nya BBR, Svanen och Miljöbyggnad, samt med fördjupning om byggnaders klimatpåverkan vid uppförande och drift

Sedan den 1 september gäller BBR29 med de nya NNE-kraven. I första hand justeras primärenergifaktorerna, som nu benämns ”viktningsfaktorer”. Anmärkningsvärt är att kravnivåerna generellt lämnas oförändrade och i vissa fall till och med lättas. Skärpningarna består i första hand av minskat ventilationstillägg och ändrade Um-krav. På seminariet går vi igenom föreskriften och applicerar energikraven i olika typhus.

De nya viktningsfaktorerna är satta i syfte att nå lika förutsättningar mellan fjärrvärme och värmepump. Skillnaden mot energikraven i BBR25 är påtaglig. Åtgärden slår olika beroende på byggnadskategori och är konsekvenserna är svåröverskådliga. Under ett års övergångsregler kan man använda båda BBR-versionerna. Hur ska man välja?

Dagen innehåller mer än så. Intresset för miljöcertifiering ökar, framför allt med Miljöbyggnad och Svanen. Marknaden springer helt enkelt ifrån lagstiftningen när det gäller synen på hur mycket energi en byggnad ska använda. Men hur når man högt ställda energimål i kompromiss med krav på dagsljus, tillgänglighet, bullernivåer, brand- och fuktsäkerhet. Vi går igenom vilka åtgärder som ger bäst utdelning i energiprestanda.

Klimatfrågan tar byggbranschen med storm och snart gäller lagen om klimatdeklaration. Seminariet avslutas med en fördjupning om byggnaders klimatpåverkan vid uppförande och drift.

Ges:  Digitalt seminarium – 5 nov 2020genomfört med 106 deltagare

Energianvändningens miljöpåverkan

Seminarium om hur byggnaders energianvändning påverkar klimat och biologisk mångfald

Ges:  Stockholm, Göteborg, Malmö och/eller online  – 2021

Bygga i trä

Seminarium om träbyggnad i syfte att minska klimatpåverkan

Ges:  Stockholm, Göteborg, Malmö och/eller online  – våren 2021


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.

Copyright © 2019 Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.