Seminarier

 

Klimatdeklaration i praktiken

Seminarium om klimatdeklaration av byggnader och hur man arbetar med klimatfrågorna i byggprocessen

Det lagstadgade kravet på klimatdeklaration gäller från årsskiftet vid uppförande av byggnader. Förutsättningarna kommer att prägla branschens sätt att beräkna och redovisa byggnaders klimatavtryck. Men vad innebär det egentligen att klimatdeklarera en byggnad? Vi går igenom förutsättningarna och visar tillämpningen enligt gällande föreskrift.

Fokus ligger på det praktiska arbetet med faktainsamling och klimatberäkning. Att klimatdeklarera är tidskrävande, men mycket tid kan sparas genom att redan från början digitalisera hanteringen. Vi ger tips på vägen och ställer också frågan om vem som ska göra arbetet. Vad kan man göra själv som byggherre och vilka tjänster går att köpa in om man inte har egen kompetens?

I den obligatoriska klimatdeklarationen ställs inga krav på högst tillåtna klimatavtryck förrän 2027. Men med det stora engagemang som finns i branschen kan man anta att de flesta byggherrar redan nu kommer att anstränga sig för att nå ett lågt värde. Ett sätt är att använda LFM30:s ambitiösa klimatdeklaration. Vad innebär det i merarbete och hur kan initiativet påverka marknaden?

Hur säkerställer man då att beställarens klimatmål verkligen är uppfyllt när byggnaden väl är uppförd och ska deklareras? Vi ägnar eftermiddagen åt att följa klimatfrågornas väg genom byggkedjan. Vad ansvarar respektive aktör för och vilka uppgifter till klimatdeklarationen ska tas fram?

Vi ägnar en heldag åt byggnaders klimatpåverkan och går både på bredden och djupet. Seminariet riktar sig till yrkesverksamma i branschen som vill bidra till minskad klimatpåverkan.

Ges:  Online – hösten 2021

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om energikraven i BBR29 och kommande ändringar. Med fördjupning i frågor som rör

  • värmepumpars uppmätta COP
  • skillnader mellan beräknad och uppmätt energianvändning
  • ventilationstillägget
  • teknisk isolering och VVC-förluster
  • kulvert- och kanalförluster
  • komfortgolvvärme
  • varmvattenanvändning
  • mätplan för energiuppföljning
  • solceller och batterilager i smarta hus

Från och med 1 september gäller BBR29 undantagslöst. Med viktningsfaktorer för energislagen har regelverket blivit svårt att överskåda. Ändringarna slår olika beroende på uppvärmningsform och byggnadskategori. Anmärkningsvärt är att kravnivåerna generellt lämnas oförändrade och i vissa fall till och med lättas. Skärpningarna består i första hand av minskat ventilationstillägg och ändrade Um-krav. På seminariet går vi igenom energikraven, applicerar dessa i olika typhus och resonerar om konsekvenser.

Dagen innehåller mer än så. Med fokus på betydelse för byggnaders energianvändning fördjupar vi oss i ett antal intressanta och aktuella teknikområden. För vart och ett förs också ett resonemang om BBR:s reglering och hur denna bäst hanteras.

Seminariet avslutas med ett spännande avsnitt om framtidens smarta hus som interagerar med varandra och stadens energisystem. De är redan här och utmanar BBR:s traditionella syn på byggnaden.

Ges:  Online – 8.30 – 12.00 den 2 och 3 juni 2021

Energianvändningens miljöpåverkan

Seminarium om hur byggnaders energianvändning påverkar klimat och biologisk mångfald

Ges:  Stockholm, Göteborg, Malmö och/eller online  – 2021

Bygga i trä

Seminarium om träbyggnad i syfte att minska klimatpåverkan

Ges:  Stockholm, Göteborg, Malmö och/eller online  – våren 2021


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.

Copyright © 2019 Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.