Seminarier

 

Nytt program för BBR-dagen kommer senare i höst

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om energikraven i BBR29 med fördjupning i frågor som rör

  • energidelning mellan byggnader
  • värmepumpars verkliga COP
  • teknisk isolering och VVC-förluster
  • legionella – förutsättningar och åtgärder
  • kulvert- och kanalförluster
  • komfortgolvvärme
  • energiåtervinning från spillvatten
  • energiuppföljning och mätsystem

Med viktningsfaktorer för olika energislag har regelverket blivit svåröverskådligt. Ändringarna slår olika beroende på uppvärmningsform och av samma skäl påverkas värdet av energieffektiviseringsåtgärder, som räknas upp eller ner beroende på vilka energislag som påverkas. Vi inleder seminariet med en genomgång av energikraven, applicerar dessa i olika typhus och resonerar om konsekvenser.

Dagen innehåller mer än så. Med fokus på betydelse för byggnaders energianvändning fördjupar vi oss i ett antal intressanta och aktuella teknikområden. För vart och ett förs också ett resonemang om BBR:s reglering och hur denna bäst hanteras.

Ges:  Online – december 2022

Energianvändningens miljöpåverkan

Seminarium om hur byggnaders energianvändning påverkar klimat och biologisk mångfald

Ges:  Online  – 2022

Nybyggnad med låg klimatbelastning

Seminarium om hur man projekterar och uppför byggnader med lågt klimatavtryck

Ges:  Hösten 2022


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.

Copyright © 2019 Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.