Seminarier

 

Så hanteras klimatfrågorna i byggprocessen

Digitalt seminarium om hur respektive aktör i byggkedjan kan påverka byggnadens slutliga klimatbelastning

Jordens klimat förändras och med en än så länge bara påbörjad omställning står branschen inför en av de största utmaningarna någonsin. Intresset för frågan ökar nu lavinartat och redan idag kan ett minskat klimatavtryck i byggprocessen ge en marknadsfördel.

Men vad är det egentligen som ger en byggnad dess klimatbelastning. Ingående material tillsammans med byggnadens framtida energianvändningen är vanligtvis de två största posterna. CO2-utsläpp på byggarbetsplatsen hamnar på tredje plats. Men praktiskt taget alla beslut som tas under byggprocessen har en eller annan koppling till den färdiga byggnadens sammanlagda klimatavtryck. Hur hanterar man detta?

Vi inleder seminariet med att gå igenom den nya lagen om klimatdeklaration, men ägnar sedan större delen av dagen åt hur man rent praktiskt arbetar med klimatfrågorna i byggprocessen. Vi följer pedagogiskt byggkedjan och förmedlar tillämpbar kunskap om hur respektive aktör kan påverka byggnadens slutliga klimatbelastning. Under dagen presenteras också marknadens utbud av hjälpmedel för klimatberäkning som till exempel Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) och One click LCA.

Vi vänder oss till dig som är byggherre, arkitekt, konstruktör, installatör, entreprenör eller på annat sätt är yrkesverksam i byggbranschen och vill dra ditt strå till stacken för minskad klimatpåverkan.

Ges:  Digitalt seminarium – 13 okt 2020genomfört med 85 deltagare

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Digitalt seminarium om hur man uppfyller energikraven i nya BBR, Svanen och Miljöbyggnad, samt med fördjupning om byggnaders klimatpåverkan vid uppförande och drift

Sedan den 1 september gäller BBR29 med de nya NNE-kraven. I första hand justeras primärenergifaktorerna, som nu benämns ”viktningsfaktorer”. Anmärkningsvärt är att kravnivåerna generellt lämnas oförändrade och i vissa fall till och med lättas. Skärpningarna består i första hand av minskat ventilationstillägg och ändrade Um-krav. På seminariet går vi igenom föreskriften och applicerar energikraven i olika typhus.

De nya viktningsfaktorerna är satta i syfte att nå lika förutsättningar mellan fjärrvärme och värmepump. Skillnaden mot energikraven i BBR25 är påtaglig. Åtgärden slår olika beroende på byggnadskategori och är konsekvenserna är svåröverskådliga. Under ett års övergångsregler kan man använda båda BBR-versionerna. Hur ska man välja?

Dagen innehåller mer än så. Intresset för miljöcertifiering ökar, framför allt med Miljöbyggnad och Svanen. Marknaden springer helt enkelt ifrån lagstiftningen när det gäller synen på hur mycket energi en byggnad ska använda. Men hur når man högt ställda energimål i kompromiss med krav på dagsljus, tillgänglighet, bullernivåer, brand- och fuktsäkerhet. Vi går igenom vilka åtgärder som ger bäst utdelning i energiprestanda.

Klimatfrågan tar byggbranschen med storm och snart gäller lagen om klimatdeklaration. Seminariet avslutas med en fördjupning om byggnaders klimatpåverkan vid uppförande och drift.

Ges:  Digitalt seminarium – 5 nov 2020genomfört med 106 deltagare

Klimatdeklaration i praktiken

Seminarium om lagen om klimatdeklaration av byggnader och hur denna tillämpas

Ges:  Stockholm, Göteborg, Malmö och/eller online  – våren 2021

Energianvändningens miljöpåverkan

Seminarium om hur byggnaders energianvändning påverkar klimat och biologisk mångfald

Ges:  Stockholm, Göteborg, Malmö och/eller online  – 2021

Bygga i trä

Seminarium om träbyggnad i syfte att minska klimatpåverkan

Ges:  Stockholm, Göteborg, Malmö och/eller online  – våren 2021


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.

Copyright © 2019 Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.