Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om de nya kraven på luftkvalitet och luftflöden, dagsljus och termisk komfort samt hur energikraven på både nya och befintliga byggnader förändras med EU:s nya energidirektiv.

Om seminariet

Remissomgången är nu klar för Boverkets nya föreskrift som ersätter BBR:s kapitel 6. Hygien, hälsa och miljö, enligt det förändringsarbete som kallas ”Möjligheternas byggregler”. Föreskriften träder i kraft den 1 jan 2025. Kraven på luftkvalité och luftflöde, på dagsljus och på termisk komfort är omarbetade enligt en helt ny metodik och vi gör en djupdykning i frågorna. Inte bara vad gäller de formella kraven och dess konsekvenser i projektering utan också vad som egentligen är bra luftkvalitet, dagsljusförhållande respektive terminsk komfort och vad detta innebär för vårt välbefinnande.

Dagen innehåller mer än så. BBR är i förändring och varje så kallat tekniskt egenskapskrav ersätts av separata föreskrifter utformade efter målsättningarna i Möjligheternas byggregler. Arbetet med det nya energihushållningsavsnittet pågår, men vi för ett resonemang om vilka förändringar som väntas och vad det innebär för det praktiska energiarbetet. Förändringsarbetet blir inte mindre komplicerat av att EU:s nya energidirektiv, med förändrade energikrav både för nya och befintliga byggnader, snart ska implementeras i respektive medlemsland. Vi reder ut begreppen.

Program

Vi avvaktar vidare information från Boverket  innan vi sätter programmet.

Anmälan

Seminariet börjar 8.30 och slutar 12.00
båda dagarna.

Ges vid följande tillfällen:

  • Online:  hösten 2024, kl 8.30-12.00

Avgift:  5 800 kr exklusive moms

Faktureras i efterhand, betalningsvillkor 30 dagar netto. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-post info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.