Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft den 25 maj 2018 och ersatte då Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen kompletteras dessutom med en nationellt beslutad dataskyddslag. GDPR innebär tydligare rättigheter för den som är registrerad och tydligare ansvar för den som registrerar personuppgifter. Som personuppgift räknas inte bara namn och adress utan även annat som kan leda till identifikation av den registrerade som exempelvis bilder och användarnamn.

Svensk Energiutbildning AB tillämpar en mycket strikt policy vid hanterande av personuppgifter. Inga andra uppgifter än e-post finns i vårt registrer som utgörs av en sändlista för vårt nyhetsbrev. Avslutar man sin prenumeration tas e-postadressen bort från sändlistan. 

Personuppgifter som kommer Svensk Energiutbildning AB tillhanda genom anmälan till utbildning får sina personuppgifter raderade efter det att mötet ägt rum och eventuella deltagaravgifter betalts. 

Svensk Energiutbildning AB lagrar endast personuppgifter enligt den rättsliga grunden att fullgöra ingångna avtal och rättsliga förpliktelser. Vid en personuppgiftsincident anmäls detta till Datainspektionen inom 72 timmar och de berörda informeras omgående. Inga uppgifter lagras utanför den Europeiska Unionen.

Läs mer om GDPR: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-post info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.

Copyright © 2023 Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.