Kurser

Alla våra kurser är fristående och du väljer själv vilken eller vilka du gå utifrån din yrkesroll. Kontakta oss för mer information.

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning med avseende på klimatdeklarationer och certifieringssystem som Miljöbyggnad 4.0 och NollCO2 – beräkningsprogram, val av indata och schabloner samt resultatredovisning.

Ges:

 • online:  16 + 21 + 23 mar 2023
  Fullbokat
 • online: 23 + 25  + 30 maj 2023

Klimatpåverkan från installationer

Kurs om VVS- och elinstallationers klimatpåverkan och hur dessa beräknas, med ett fördjupande avsnitt om solceller.

Ges:

 • online:  31 maj 2023

Byggnaders klimatpåverkan och klimatdeklarationen

Introduktionskurs om byggnaders klimatpåverkan och hur man gör en klimatdeklaration.

Ges:

 • online:  30 mar 2023
  4 platser kvar
 • online:  1 jun 2023

Återbruk i projektering, genomförande och klimatberäkning

Kurs om hur man arbetar med återbruk i projektering vid nybyggnad och renovering, samt hur man hanterar posten i klimatberäkningar.

Ges:

  • maj 2023

Energianvändningens klimatpåverkan

Kurs om klimatpåverkan från byggnaders energianvändning och hur denna post hanteras i klimatberäkningar. Med fördjupning i Miljöbyggnad 4.0 och NollCO2.

Ges:

 • online:  20 apr 2023
 • online:  8 jun 2023

VVC-förluster och risken för legionella

Kurs om hur VVC-förluster mäts resp. beräknas och hur dessa kan minskas vid nybyggnad och i befintliga system. Hur och var uppkommer legionella och vilkta åtgärder minskar riskerna?

Ges:

 • online:  14 + 16 mars 2023
 • online:  13 + 15 juni 2023

Energiprestanda i energiberäkning och projektering

Fördjupande kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man uppnår bra energiprestanda i energiberäkning och projektering.

Ges:

 • online: 22 + 24  + 28 mars 2023
  5 platser kvar
 • online: 23 + 25  + 30 maj 2023

Köldbryggor i energiberäkning och projektering

Kurs om hur man hanterar köldbryggor i energiberäkningar samt hur man minskar energiförlusterna med ändrade konstruktionslösningar.

Ges:

 • online:  7 + 9 mars 2023
 • online:  9 + 11 maj 2023

Energirenovering

Kurs om hur man metodiskt genomför åtgärdspaket för lägre energianvändning i fastigheter

Ges:

 • maj 2023