Kurser

Alla våra kurser är fristående och du väljer själv vilken eller vilka du gå utifrån din yrkesroll. Kontakta oss för mer information.

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning med avseende på klimatdeklarationer och certifieringssystem som Miljöbyggnad 4.0 och NollCO2 – beräkningsprogram, val av indata och schabloner samt resultatredovisning.

Ges:

 • online: 57  + 12 mar 2024
 • online: 21 + 23  + 28 maj 2024
  2 platser kvar

Klimatpåverkan från installationer

Kurs om VVS-, el- och solcellsinstallationers klimatpåverkan och hur dessa beräknas.

Ges:

 • online:  4 jun 2024

Byggnaders klimatpåverkan och klimatdeklarationen

Introduktionskurs om byggnaders klimatpåverkan och hur man gör en klimatdeklaration.

Ges:

 • online:  9 apr 2024
 • online:  19 jun 2024

Energianvändningens klimatpåverkan

Kurs om klimatpåverkan från byggnaders energianvändning och hur denna post hanteras i klimatberäkningar. Med fördjupning i Miljöbyggnad 4.0 och NollCO2.

Ges:

 • online:  16 apr 2024

Så minskas klimatpåverkan i befintliga byggnader

Kurs om klimatpåverkan i drift och förvaltning av befintliga byggnader och hur den kan minskas med åtgärder vad gäller energianvändning, materialval, avfall, vattenanvändning och utemiljö.

Ges:

 • online:  16 + 17 maj 2024

Klimatpåverkan vid underhåll, hyresgästanpassning och mindre ombyggnad

Kurs om klimatpåverkan vid underhållsåtgärder, hyresgäst-anpassningar och mindre ombyggnader – beräkningsmetodik, tillämpning och åtgärder för minskat klimatavtryck. 

Ges:

  • online:  hösten 2024

Energiprestanda i energiberäkning och projektering

Fördjupande kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man uppnår bra energiprestanda i energiberäkning och projektering.

Ges:

 • online: 14 + 16  + 21 maj 2024

Köldbryggor i energiberäkning och projektering

Kurs om hur man hanterar köldbryggor i energiberäkningar samt hur man minskar energiförlusterna med ändrade konstruktionslösningar.

Ges:

 • online:  23 + 25 apr 2024

VVC-förluster och risken för legionella

Kurs om hur VVC-förluster mäts resp. beräknas och hur dessa kan minskas vid nybyggnad och i befintliga system. Hur och var uppkommer legionella och vilkta åtgärder minskar riskerna?

Ges:

 • online:  hösten 2024