Kurser

Alla våra kurser är fristående och du väljer själv vilken eller vilka du gå utifrån din yrkesroll. Kontakta oss för mer information.

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning med avseende på klimatdeklarationer och certifieringssystem – beräkningsprogram, val av indata och schabloner samt resultatredovisning.

Ges:

 • online:  11 + 13  + 18 okt 2022
 • online:  6 + 8  + 13 dec 2022

Klimatpåverkan från installationer

Kurs om VVS- och elinstallationers klimatpåverkan och hur dessa beräknas, med ett fördjupande avsnitt om solceller.

Ges:

 • online:  10 nov 2022
 • online:  15 dec 2022
  FULLBOKAD
 • online:  15 mar 2023
 • online:  31 maj 2023

Grundkurs om klimatdeklarationen och byggnaders klimatpåverkan

Grundkurs om byggnaders klimatpåverkan och hur man gör en klimatdeklaration.

Ges:

 • våren 2023

Återbruk i projektering och klimatberäkning

Kurs om hur man arbetar med återbruk i projektering vid nybyggnad och renovering, samt hur man hanterar posten i klimatberäkningar.

Ges:

  • januari 2023

Energianvändningens klimatpåverkan

Kurs om energianvändningens klimatpåverkan och hur denna post hanteras i klimatberäkningar.

Ges:

 • våren 2023

  VVC-förluster och risken för legionella

  Kurs om hur VVC-förluster mäts resp. beräknas och hur dessa kan minskas vid nybyggnad och i befintliga system. Hur och var uppkommer legionella och vilkta åtgärder minskar riskerna?

  Ges:

  • online:  8 + 10 november 2022
  • online:  13 + 15 december 2022
   FULLBOKAD
  • online:  14 + 16 mars 2023
  • online:  13 + 15 juni 2023

  Energiprestanda i energiberäkning och projektering

  Fördjupande kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man uppnår bra energiprestanda i energiberäkning och projektering.

  Ges:

  • online: 15 + 17  + 22 nov 2022
   FULLBOKAD
  • online: 7 + 9  + 14 feb 2023
  • online: 23 + 25  + 30 maj 2023

  Köldbryggor i energiberäkning och projektering

  Kurs om hur man hanterar köldbryggor i energiberäkningar samt hur man minskar energiförlusterna med ändrade konstruktionslösningar.

  Ges:

  • online:  20 + 22 september 2022
  • online:  6 + 8 december 2022
   FULLBOKAD
  • online:  7 + 9 mars 2023
  • online:  9 + 11 maj 2023

  Lönsam energieffektivisering

  Kurs om hur man arbetar med energiåtgärder på plats i byggnader

  Ges:

  • våren 2023