Kurser

Alla våra kurser är fristående och du väljer själv vilken eller vilka du gå utifrån din yrkesroll. Kontakta oss för mer information.

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning med avseende på klimatdeklarationer och certifieringssystem – beräkningsprogram, val av indata och schabloner samt resultatredovisning.

Ges:

 • online:  11 + 13  + 18 okt 2022
 • online:  6 + 8  + 13 dec 2022

Klimatpåverkan från installationer

Kurs om VVS- och elinstallationers klimatpåverkan och hur dessa beräknas, med ett fördjupande avsnitt om solceller.

Ges:

 • online:  29 sep 2022
 • online:  10 nov 2022
 • online:  15 dec 2022

Så ställer du klimatkrav i byggprojekt

Kurs om vilka klimatkrav som är rimligt att ställa vid nybyggnad och renovering samt hur dessa formuleras.

Ges:

 • hösten 2022

Energiprestanda i energiberäkning och projektering

Fördjupande kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man uppnår bra energiprestanda i energiberäkning och projektering

Ges:

 • hösten 2022

Köldbryggor i energiberäkning och projektering

Kurs om hur man hanterar köldbryggor i energiberäkningar samt hur man minskar energiförlusterna med ändrade konstruktionslösningar.

Ges:

 • online:  20 + 22 september 2022
 • online:  6 + 8 december 2022

Thermal Bridges with Heat2

Course on how to model and calculate thermal bridges in buildings using Heat2

Dates:

 • online:  June 1 & 3, 2022
 • online:  Sept 27 & 29, 2022