Seminarier

 

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om de nya kraven på luftkvalitet och luftflöden, dagsljus och termisk komfort samt hur energikraven på både nya och befintliga byggnader förändras med EU:s nya energidirektiv.

Remissomgången är nu klar för Boverkets nya föreskrift som ersätter BBR:s kapitel 6. Hygien, hälsa och miljö, enligt det förändringsarbete som kallas ”Möjligheternas byggregler”. Föreskriften träder i kraft den 1 jan 2025. Kraven på luftkvalité och luftflöde, på dagsljus och på termisk komfort är omarbetade enligt en helt ny metodik och vi gör en djupdykning i frågorna. Inte bara vad gäller de formella kraven och dess konsekvenser i projektering utan också vad som egentligen är bra luftkvalitet, dagsljusförhållande respektive termisk komfort och vad detta innebär för vårt välbefinnande.

Dagen innehåller mer än så. BBR är i förändring och varje så kallat tekniskt egenskapskrav ersätts av separata föreskrifter utformade efter målsättningarna i Möjligheternas byggregler. Arbetet med det nya energihushållningsavsnittet pågår, men vi för ett resonemang om vilka förändringar som väntas och vad det innebär för det praktiska energiarbetet. Förändringsarbetet blir inte mindre komplicerat av att EU:s nya energidirektiv, med förändrade energikrav både för nya och befintliga byggnader, snart ska implementeras i respektive medlemsland. Vi reder ut begreppen.

Ges:  mars 2024

Lansering av Klimatstegen

Seminarium om en ny metod för stegvis minskning av klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader. Metoden baseras på klimatnyckeltal och en vägledning. Unik för att den utgår från fastighetsägarens förutsättningar och den är fri att använda utan förbehåll och avgifter.

I Klimatstegen följs klimatarbetet upp med 20 klimatnyckeltal, så kallade Klimat-KPI:er. Till varje nyckeltal finns en vägledning med klimatåtgärder som ska genomföras för att få ut mesta möjliga klimateffekt för investerad tid och pengar.

På seminariet går vi igenom metoden och visar hur man rent praktiskt arbetar med de 20 klimatnyckeltalen. Vi får också ta del av en förvaltares erfarenheter av att tillämpa Klimatstegen i sitt eget fastighetsbestånd.

Ges:  27 januari 2023
Avgift: Kostnadsfritt


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-post info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.

Copyright © 2023 Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.