Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om om hur energikraven i BBR tillämpas i praktiken. Med fördjupning i ett antal teknikfrågor.

Klimatdeklaration i praktiken

Seminarium om hur man klimatdeklarerar en byggnad – lag och tillämpning, faktainsamling och beräkning,

tidsbesparing med digitaliserad arbetsmetodik samt möjligheter för dig som har högre ambition än lagkravet.

Energianvändningens miljöpåverkan

Seminarium om hur byggnaders energianvändning påverkar klimat och biologisk mångfald

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning i syfte att följa upp klimatavtryck i byggprojekt, att upprätta en klimatdeklaration
eller för certifiering – om beräkningsprogram, indata och resultatredovisning.

Köldbryggor i energiberäkning och konstruktion

Kurs om hur man hanterar köldbryggor i energiberäkningar samt hur man minskar energiförlusterna med ändrade konstruktionslösningar

AKTUELLT

 

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om hur energikraven i BBR tillämpas i praktiken.

Med fördjupning i frågor som rör

  • införandet av värmeförlusttal i BBR
  • dagsljuskrav vs energiprestanda
  • värmepumpars uppmätta COP
  • VVC-förluster
  • hur man når 56% av BBR:s energikrav
  • mätplan för energiuppföljning och verifiering


Ges online 8.30-12.00 den 2 och 3 december 2021

Sedan den 1 september gäller BBR29 undantagslöst, men redan utreds nya ändringar. Vi inleder seminariet med att gå igenom befintliga energikrav, applicerar dessa i olika typhus och resonerar om tillämpning.

Med viktningsfaktorer för energislagen har regelverket blivit svårt att överskåda. Till exempel slår energieffektiviserings-åtgärder olika beroende på uppvärmningsform och byggnadskategori. Vilka konsekvenser får det?

I regeringsuppdraget att utreda ett kompletterande krav på använd energi föreslår Boverket införandet av värmeförlusttal, men ställer sig samtidigt tveksam till nyttan. Vad skulle ett sådant krav innebära och vilka blir konsekvenserna? I många projekt försvårar dagsljuskraven möjligheterna att nå bra energiprestanda, två områden som båda berörs av det kompletterande krav som nu föreslås. Vi reder ut begreppen.

Dagen innehåller mer än så. Med fokus på betydelse för byggnaders energianvändning fördjupar vi oss i ett antal intressanta och aktuella teknikområden. För vart och ett förs också ett resonemang om BBR:s reglering och hur denna bäst hanteras.

Seminarier

Höstens seminarier hanterar två högaktuella ämnen; de färdiga NNE-kraven i BBR och byggnaders klimatpåverkan. Som vanligt ger vi vår BBR-dag, i höst för 30 gången (!) Över 5000 personer har deltagit sedan 2007. I år satsar vi stort på klimatfrågan, som ju utan tvekan kommer att dominera 2020-talet. I höst ger vi Klimatdeklaration i praktiken respektive Nybyggnad med låg klimatbelastning. Vi hoppas också hinna med seminariet Energianvändningens miljöbelastning, med fokus på klimat och biologisk mångfald. 

Läs mer →

Kurser

Sedan länge ger vi kursen Energisamordning vid nybyggnad och renovering medan kursen Köldbryggor i energiberäkning och projektering ges för första gången i höst.  Vår kurs Klimatberäkning i praktiken ges alltid fullbokad. Till hösten kompletteras denna med kursen Klimatoptimerad konstruktion, som inbegriper alla material eftersom alla byggnader i verkligheten är hybrider. På gång är också kursen Klimatsamordnare – en ny yrkeskategori.

Läs mer →

Kurser på begäran

Ett urval av våra tidigare kurser ges på begäran. Kontakta oss för mer information.                                                                                                                                                                

Läs mer →

Läs mer

Vi söker utbildare

Är du vår nästa föreläsare eller kursledare? Vi förväntar oss gedigen och aktuell yrkeserfarenhet inom ämnesområdet, kombinerat med relevant teoretisk kunskap och pedagogisk förmåga.

Läs mer →

Företaget

Svensk Energiutbildning AB erbjuder seminarier och kurser för bygg- och fastighetsbranschen. Våra kurser har sedan starten 2006 lockat drygt 1000 deltagare per år.

Läs mer →

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt målgrupps-anpassade nyhetsbrev där vi informerar om aktuella kurser
och seminarier.

Läs mer →


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.