Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om energikraven i BBR29 och kommande ändringar. Med fördjupning i ett antal teknikfrågor.

Klimatdeklaration i praktiken

Seminarium om klimatdeklaration av byggnader och hur man
arbetar med klimatfrågorna i byggprocessen

Energianvändningens miljöpåverkan

Seminarium om hur byggnaders energianvändning påverkar klimat och biologisk mångfald

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning i syfte att följa upp klimatavtryck i byggprojekt, att upprätta en klimatdeklaration
eller för certifiering – om beräkningsprogram, indata och resultatredovisning.

Energisamordning vid nybyggnad och renovering

Kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man samordnar arbetet i byggkedjan så att beställda energimål uppnås

NYA KURSTILLFÄLLEN

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning med avseende på klimatdeklarationer och certifieringssystem – beräkningsprogram,
val av indata och schabloner samt resultatredovisning.
 

  • online:  21 + 23  + 28 september 2021
  • online:  1921  + 26 oktober 2021
  • online:  7 + 9  + 14 december 2021

Om kursen

Kursen introducerar dig i det praktiska arbetet med att beräkna byggnaders klimatavtryck. Stor vikt läggs vid val av indata för att beräkningsmodellen så långt det är möjligt ska motsvara den verkliga byggnaden.

Vi lär oss hantera klimatberäkning, men utbildningen ger också allmänkunskap om olika posters klimatavtryck och hur man kan minska dessa.

Undervisningen är uppdelad på tre separata tillfällen och innefattar två hemuppgifter. Tillsammans motsvarar dessa en traditionell tvådagarskurs.

Vi vänder oss både till dig med begränsad vana av klimatberäkning och till dig som är mer erfaren men vill lära mer om val av indata, hantering och resultatredovisning.

 

Kursledare

Alexander Landborn är hållbarhetschef med fokus på klimatsmart byggande på Link Arkitektur. Här har han en unik möjlighet att följa projekt från idé till färdig byggnad, senast i utvecklingen av Sveriges första NollCO2-byggnad, Lidls nya butik i Visby, samt i pågående byggnation av fossilfria förskolan Hoppet i Göteborg.

Seminarier 2020

Höstens seminarier hanterar två högaktuella ämnen; de färdiga NNE-kraven i BBR och byggnaders klimatpåverkan. Som vanligt ger vi vår BBR-dag, i höst för 28 gången (!) Nästan 5000 personer har deltagit sedan 2006. I år satsar vi stort på klimatfrågan, som ju utan tvekan kommer att dominera 2020-talet. Vi ger Så hanteras klimatfrågorna i byggprocessen i oktober och hoppas hinna med spetsseminariet Bygga i trä i december. Intresset är stort för träbyggnad, men där är många tekniska utmaningar.

Läs mer →

Kurser 2020

Sedan länge ger vi kursen Praktisk energisamordning. Även på kurssidan satsar vi nu på det praktiska arbetet i klimatfrågoran. Inom kort lägger vi ut vår nya kurs Klimatberäkning i praktiken. På gång är också kursen Klimatoptimerad konstruktion, som inbegriper alla material eftersom mer eller mindre alla byggnader är hybrider. Nästa år ger vi  kursen Klimatsamordnare – en ny yrkeskategori, 

Läs mer →

Kurser på begäran

Ett urval av våra tidigare kurser ges på begäran. Kontakta oss för mer information.                                                                                                                                                                

Läs mer →

Läs mer

Vi söker utbildare

Är du vår nästa föreläsare eller kursledare? Vi förväntar oss gedigen och aktuell yrkeserfarenhet inom ämnesområdet, kombinerat med relevant teoretisk kunskap och pedagogisk förmåga.

Läs mer →

Företaget

Svensk Energiutbildning AB erbjuder seminarier och kurser för bygg- och fastighetsbranschen. Våra kurser har sedan starten 2006 lockat drygt 1000 deltagare per år.

Läs mer →

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt målgrupps-anpassade nyhetsbrev där vi informerar om aktuella kurser
och seminarier.

Läs mer →


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.