Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om hur energikraven i BBR tillämpas i praktiken. Med fördjupning i ett antal teknikfrågor.

Klimatpåverkan från installationer

Kurs om VVS- och elinstallationers klimatpåverkanoch hur dessa beräknas, med ett
fördjupande avsnitt om solceller.

Energianvändningens miljöpåverkan

Seminarium om hur byggnaders energianvändning påverkar klimat och biologisk mångfald

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning i syfte att följa upp klimatavtryck i byggprojekt, att upprätta en klimatdeklaration
eller för certifiering – om beräkningsprogram, indata och resultatredovisning.

Köldbryggor i energiberäkning och konstruktion

Kurs om hur man hanterar köldbryggor i energiberäkningar samt hur man minskar energiförlusterna med ändrade konstruktionslösningar

AKTUELLT

 

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning med avseende på klimatdeklarationer och certifieringssystem – beräkningsprogram, val av indata och schabloner samt resultatredovisning.

  Kursen introducerar dig i det praktiska arbetet med att beräkna byggnaders klimatavtryck. Stor vikt läggs vid val av indata för att beräkningsmodellen så långt det är möjligt ska motsvara den verkliga byggnaden.

  Vi lär oss hantera klimatberäkning, men utbildningen ger också allmänkunskap om olika posters klimatavtryck och hur man kan minska dessa.

  Undervisningen är uppdelad på tre separata tillfällen och innefattar två hemuppgifter. Tillsammans motsvarar dessa en traditionell tvådagarskurs.

  Vi vänder oss både till dig med begränsad vana av klimatberäkning och till dig som är mer erfaren men vill lära mer om val av indata, hantering och resultatredovisning.

  Seminarier

  Vårens seminarier hanterar två högaktuella ämnen; energikraven i BBR och byggnaders klimatpåverkan. Som vanligt ger vi vår BBR-dag, i vår för 31 gången (!) Över 5000 personer har deltagit sedan 2007. I år satsar vi stort på klimatfrågan och ger seminariet Nybyggnad med låg klimatbelastning. Vi hoppas också hinna med seminariet Energianvändningens miljöbelastning, med fokus på klimat och biologisk mångfald.

  Läs mer →

  Kurser

  Vår nya kurs Köldbryggor i energiberäkning och projektering blir fullbokat direkt, men nya kurstillfällen läggs ut efterhand. Klimatberäkning i praktiken ges alltid fullbokad och fyra tillfällen under våren ligger ute nu. På gång är kurserna Klimatoptimerad konstruktion, Energieffektivisering och klimatreducering i befintliga byggnader, Byggnaders energianvändning samt Beställarkrav för byggnaders klimatpåverkan.

  Läs mer →

  Kurser på begäran

  Ett urval av våra tidigare kurser ges på begäran. Kontakta oss för mer information.                                                                                                                                                                

  Läs mer →

  Läs mer

  Vi söker utbildare

  Är du vår nästa föreläsare eller kursledare? Vi förväntar oss gedigen och aktuell yrkeserfarenhet inom ämnesområdet, kombinerat med relevant teoretisk kunskap och pedagogisk förmåga.

  Läs mer →

  Företaget

  Svensk Energiutbildning AB erbjuder seminarier och kurser för bygg- och fastighetsbranschen. Våra kurser har sedan starten 2006 lockat drygt 1000 deltagare per år.

  Läs mer →

  Nyhetsbrev

  Anmäl dig till vårt målgrupps-anpassade nyhetsbrev där vi informerar om aktuella kurser
  och seminarier.

  Läs mer →


  Till toppen

  Svensk Energiutbildning AB

  adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
  telefon 073 - 330 46 20
  e-mail info@svensk-energiutbildning.se

  Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.