Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Digitalt seminarium om hur man uppfyller energikraven i nya BBR29, Svanen
respektive Miljöbyggnad, samt med fördjupning om byggnaders
klimatpåverkan vid uppförande och drift.

Så hanteras klimatfrågorna i byggprocessen

Digitalt seminarium om hur respektive aktör i byggkedjan kan påverka byggnadens slutliga klimatpåverkan

Fastighetsförvaltning med miljöfokus

Seminarium om praktiskt genomförande av miljöförbättrande åtgärder i
certifieringssystemen Miljöbyggnad iDrift och Breeam In-Use

Så hanteras klimatfrågorna i byggprocessen

Digitalt seminarium om hur respektive aktör i byggkedjan kan påverka byggnadens slutliga klimatbelastning

Seminariet ges på följande tider och orter

Digitalt seminarium  13 oktober

Jordens klimat förändras och med en än så länge bara påbörjad omställning står branschen inför en av de största utmaningarna någonsin. Intresset för frågan ökar nu lavinartat och redan idag kan ett minskat klimatavtryck i byggprocessen ge en marknadsfördel.

Men vad är det egentligen som ger en byggnad dess klimatbelastning. Ingående material tillsammans med byggnadens framtida energianvändningen är vanligtvis de två största posterna. CO2-utsläpp på byggarbetsplatsen hamnar på tredje plats. Men praktiskt taget alla beslut som tas under byggprocessen har en eller annan koppling till den färdiga byggnadens sammanlagda klimatavtryck. Hur hanterar man detta?

Vi inleder webinaret med att gå igenom den nya lagen om klimatdeklaration, men ägnar sedan större delen av dagen åt hur man rent praktiskt arbetar med klimatfrågorna i byggprocessen. Vi följer pedagogiskt byggkedjan och förmedlar tillämpbar kunskap om hur respektive aktör kan påverka byggnadens slutliga klimatbelastning. Under dagen presenteras också marknadens utbud av hjälpmedel för klimatberäkning som till exempel Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) och One click LCA.

Vi vänder oss till dig som är byggherre, arkitekt, konstruktör, installatör, entreprenör eller på annat sätt är yrkesverksam i byggbranschen och vill dra ditt strå till stacken för minskad klimatpåverkan.

Seminarier 2020

Årets seminarier hanterar tre högaktuella ämnen; de färdiga NNE-kraven i BBR, byggnaders klimatpåverkan resp. fastighets-förvaltning med miljöfokus.

Läs mer →

Kurser 2020

Sedan länge ger vi kursen Praktisk energisamordning. Nya för i år är Klimatsamordnare – en ny yrkeskategori respektive Klimatberäkning i praktiken. 

Läs mer →

Kurser på begäran

Ett urval av våra tidigare kurser ges på begäran. Kontakta oss för mer information.                                                                                                                                                                

Läs mer →

Läs mer

Vi söker utbildare

Är du vår nästa föreläsare eller kursledare? Vi förväntar oss gedigen och aktuell yrkeserfarenhet inom ämnesområdet, kombinerat med relevant teoretisk kunskap och pedagogisk förmåga.

Läs mer →

Företaget

Svensk Energiutbildning AB erbjuder seminarier och kurser för bygg- och fastighetsbranschen. Våra kurser har sedan starten 2006 lockat drygt 1000 deltagare per år.

Läs mer →

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt målgrupps-anpassade nyhetsbrev där vi informerar om aktuella kurser
och seminarier.

Läs mer →


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.