Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Digitalt seminarium om hur man uppfyller energikraven i nya BBR29, Svanen
respektive Miljöbyggnad, samt med fördjupning om byggnaders
klimatpåverkan vid uppförande och drift.

Klimatdeklaration i praktiken

Seminarium om lagen om klimatdeklaration av byggnader och hur denna tillämpas

Energianvändningens klimatpåverkan

Seminarium om hur byggnaders framtida energianvändning bedöms påverka klimat och biologisk mångfald

Bygga i trä

Seminarium om träbyggnad i syfte att minska klimatpåverkan

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om hur man uppfyller energikraven i nya BBR29, Svanen respektive Miljöbyggnad, samt med fördjupning om byggnaders klimatpåverkan vid uppförande och drift.

Seminariet ges på följande tider och orter

Digitalt seminarium  5 november 2020

Sedan den 1 september gäller BBR29 med de nya NNE-kraven. I första hand justeras primärenergifaktorerna, som nu benämns ”viktningsfaktorer”. Anmärkningsvärt är att kravnivåerna generellt lämnas oförändrade och i vissa fall till och med lättas. Skärpningarna består i första hand av minskat ventilationstillägg och ändrade Um-krav. På seminariet går vi igenom föreskriften och applicerar energikraven i olika typhus.

De nya viktningsfaktorerna är satta i syfte att nå lika förutsättningar mellan fjärrvärme och värmepump. Skillnaden mot energikraven i BBR25 är påtaglig. Åtgärden slår olika beroende på byggnadskategori och är konsekvenserna är svåröverskådliga. Under ett års övergångsregler kan man använda båda BBR-versionerna. Hur ska man välja?

Dagen innehåller mer än så. Intresset för miljöcertifiering ökar, framför allt med Miljöbyggnad och Svanen. Marknaden springer helt enkelt ifrån lagstiftningen när det gäller synen på hur mycket energi en byggnad ska använda. Men hur når man högt ställda energimål i kompromiss med krav på dagsljus, tillgänglighet, bullernivåer, brand- och fuktsäkerhet. Vi går igenom vilka åtgärder som ger bäst utdelning i energiprestanda.

Klimatfrågan tar byggbranschen med storm och snart gäller lagen om klimatdeklaration. Seminariet avslutas med en fördjupning om byggnaders klimatpåverkan vid uppförande och drift.

Seminarier 2020

Höstens seminarier hanterar två högaktuella ämnen; de färdiga NNE-kraven i BBR och byggnaders klimatpåverkan. Som vanligt ger vi vår BBR-dag, i höst för 28 gången (!) Nästan 5000 personer har deltagit sedan 2006. I år satsar vi stort på klimatfrågan, som ju utan tvekan kommer att dominera 2020-talet. Vi ger Så hanteras klimatfrågorna i byggprocessen i oktober och hoppas hinna med spetsseminariet Bygga i trä i december. Intresset är stort för träbyggnad, men där är många tekniska utmaningar.

Läs mer →

Kurser 2020

Sedan länge ger vi kursen Praktisk energisamordning. Även på kurssidan satsar vi nu på det praktiska arbetet i klimatfrågoran. Inom kort lägger vi ut vår nya kurs Klimatberäkning i praktiken. På gång är också kursen Klimatoptimerad konstruktion, som inbegriper alla material eftersom mer eller mindre alla byggnader är hybrider. Nästa år ger vi  kursen Klimatsamordnare – en ny yrkeskategori, 

Läs mer →

Kurser på begäran

Ett urval av våra tidigare kurser ges på begäran. Kontakta oss för mer information.                                                                                                                                                                

Läs mer →

Läs mer

Vi söker utbildare

Är du vår nästa föreläsare eller kursledare? Vi förväntar oss gedigen och aktuell yrkeserfarenhet inom ämnesområdet, kombinerat med relevant teoretisk kunskap och pedagogisk förmåga.

Läs mer →

Företaget

Svensk Energiutbildning AB erbjuder seminarier och kurser för bygg- och fastighetsbranschen. Våra kurser har sedan starten 2006 lockat drygt 1000 deltagare per år.

Läs mer →

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt målgrupps-anpassade nyhetsbrev där vi informerar om aktuella kurser
och seminarier.

Läs mer →


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.