Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om de nya kraven på luftkvalitet och luftflöden, dagsljus och termisk komfort
samt hur energikraven på både nya och befintliga byggnader förändras med EU:s nya energidirektiv.

februari 2024

Energianvändningens klimatpåverkan

Kurs om klimatpåverkan från byggnaders energianvändning och hur denna post hanteras
i klimatberäkningar. Med fördjupning i Miljöbyggnad 4.0 och NollCO2.

Energiprestanda i energiberäkning och projektering

Fördjupande kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man uppnår
bra energiprestanda i energiberäkning och projektering.

Klimatpåverkan från installationer

Kurs om VVS- och elinstallationers klimatpåverkanoch hur dessa beräknas, med ett
fördjupande avsnitt om solceller.

Så minskas klimatpåverkan i befintliga byggnader

Kurs om klimatpåverkan i drift och förvaltning av befintliga byggnader och hur den kan minskas med åtgärder
vad gäller energianvändning, materialval, avfall, vattenanvändning och utemiljö.

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning i syfte att följa upp klimatavtryck i byggprojekt, att upprätta en klimatdeklaration
eller för certifiering – om beräkningsprogram, indata och resultatredovisning.

Köldbryggor i energiberäkning och projektering

Kurs om hur man hanterar köldbryggor i energiberäkningar samt hur man minskar energiförlusterna med ändrade konstruktionslösningar

AKTUELLT

 

Så minskas klimatpåverkan i befintliga byggnader

Kurs om klimatpåverkan i drift och förvaltning av befintliga byggnader och hur den kan minskas
med åtgärder vad gäller energianvändning, materialval, avfall, vattenanvändning och utemiljö.

  Klimatfrågan är ny för de flesta inom fastighetsförvaltning trots att den allra största potentialen att minska sektorns utsläpp återfinns här. Nästan hela byggnadsbeståndet utgörs av befintliga bostadshus och lokalbyggnader som inte är under uppförande och inte står inför stora renoveringar. De driftas, förvaltas, underhålls och byggs om i mindre omfattning löpande. I kursen lär du dig hur man minskar klimatpåverkan i dessa byggnader.

  Vi vänder oss i första hand till förvaltare, tekniska förvaltare och hållbarhetsansvariga, men för att nå framgång i klimatarbetet är det alltid en fördel om även andra personalkategorier utbildas och engageras.

  Välkommen!

  Seminarier

  Vårens BBR-dag hanterar högaktuella ämnen; Boverkets nya föreskrifter som ersätter BBR:s kapitel 6. Hygien, hälsa och miljö respektive kapitel 9. Energihushållning enligt det förändringsarbete som kallas ”Möjligheternas byggregler”. Vi reder också ut konsekvenserna av EU:s nya energidirektiv, med förändrade energikrav både för nya och befintliga byggnader

  BBR-dagen, den 32:a (!) i ordningen, har haft över 5000 deltagare sedan starten 2007 och blivit en institution för de som arbetar med tekniska egenskapskrav . 

  Läs mer →

  Kurser

  Våra kurser Klimatberäkning i praktiken och Byggnaders klimatpåverkan och klimatdeklarationenges ofta fullbokade och nya tillfällen under våren ligger ute nu. Nyheter i vår är kurserna Så minskas klimatpåverkan i befintliga byggnader och Klimatanpassning av byggnader.

  Läs mer →

  Kurser på begäran

  Ett urval av våra tidigare kurser ges på begäran. Kontakta oss för mer information.                                                                                                                                                                

  Läs mer →

  Läs mer

  Vi söker utbildare

  Är du vår nästa föreläsare eller kursledare? Vi förväntar oss gedigen och aktuell yrkeserfarenhet inom ämnesområdet, kombinerat med relevant teoretisk kunskap och pedagogisk förmåga.

  Läs mer →

  Företaget

  Svensk Energiutbildning AB erbjuder seminarier och kurser för bygg- och fastighetsbranschen. Våra kurser har sedan starten 2006 lockat drygt 1000 deltagare per år.

  Läs mer →

  Nyhetsbrev

  Anmäl dig till vårt målgrupps-anpassade nyhetsbrev där vi informerar om aktuella kurser
  och seminarier.

  Läs mer →


  Till toppen

  Svensk Energiutbildning AB

  adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
  telefon 073 - 330 46 20
  e-post info@svensk-energiutbildning.se

  Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.