Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om de nya kraven på luftkvalitet och luftflöden, dagsljus och termisk komfort
samt hur energikraven på både nya och befintliga byggnader förändras med EU:s nya energidirektiv.

februari 2024

Energianvändningens klimatpåverkan

Kurs om klimatpåverkan från byggnaders energianvändning och hur denna post hanteras
i klimatberäkningar. Med fördjupning i Miljöbyggnad 4.0 och NollCO2.

Energiprestanda i energiberäkning och projektering

Fördjupande kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man uppnår
bra energiprestanda i energiberäkning och projektering.

Klimatpåverkan från installationer

Kurs om VVS- och elinstallationers klimatpåverkanoch hur dessa beräknas, med ett
fördjupande avsnitt om solceller.

Klimatstegen

En ny metod för stegvis minskning av klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader. Metoden baseras på klimatnyckeltal och en vägledning. Unik för att den utgår från fastighetsägarens förutsättningar och den är fri att använda utan förbehåll och avgifter.

Klimatberäkning i praktiken

Kurs om klimatberäkning i syfte att följa upp klimatavtryck i byggprojekt, att upprätta en klimatdeklaration
eller för certifiering – om beräkningsprogram, indata och resultatredovisning.

Köldbryggor i energiberäkning och projektering

Kurs om hur man hanterar köldbryggor i energiberäkningar samt hur man minskar energiförlusterna med ändrade konstruktionslösningar

AKTUELLT

 

Energiprestanda i energiberäkning och projektering

Fördjupande kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man
uppnår bra energiprestanda i energiberäkning och projektering
.

  Kursen ger dig kunskaper om vilka faktorer som påverkar byggnadens energibehov och hur du metodisk väljer insatser med hänsyn till alla kompromisser som måste göras. Vilka ställningstaganden måste göras i energiberäkningen för att nå en viss energiprestanda och vilka åtgärder måste göras i uppförandet för att denna verkligen ska uppnås?

  Vi fördjupar oss i det praktiska arbetet med frågor om byggnaders energianvändning vid såväl nybyggnad som renovering. Undervisningen är uppdelad på tre separata tillfällen och innefattar två hemuppgifter. Tillsammans motsvarar dessa en traditionell tvådagarskurs.

  Vi inleder kursen med hur man arbetar med energibudget och energiberäkningar, men ägnar sedan större delen åt fördjupning i bygg- och installationstekniska åtgärder för förbättrad energiprestanda. Vi avslutar med hur man uppnår kraven i vanliga miljöcertifieringssystem. Varje avsnitt innefattar grundläggande teori, praktisk kunskap samt exempel från byggnadsprojekt.

  Kursen ska i första hand ses som fördjupande för dig som kan grunderna om byggnaders energianvändning, men kan också fungera som intensivkurs för mindre erfarna. Den är även lämplig för dig som fungerar som beställare av energirelaterade tjänster.

  Seminarier

  Vårens seminarier hanterar två högaktuella ämnen; de nya dagsljuskraven i BBR med uppdatering om pågående förändringsarbete med energikraven respektive byggnaders klimatpåverkan. Som vanligt ger vi vår BBR-dag, nu för 32 gången (!) Över 5000 personer har deltagit sedan 2007. I år satsar vi stort på klimatfrågan och ger seminariet Så hanteras klimatfrågorna i byggprocessen, med fokus på vad du i din yrkesroll har rådighet över.

  Läs mer →

  Kurser

  Våra kurser Energiprestanda i energiberäkning och projektering, Köldbryggor i energiberäkning och projektering, Klimatberäkning i praktiken och Klimatpåverkan från installationer ges alltid fullbokade och nya tillfällen under våren ligger ute nu. Nyheter i vår är kurserna Byggnaders klimatpåverkan och klimatdeklarationen, Energianvändningens klimatpåverkan samt Återbruk i projektering och klimatberäkning.

  Läs mer →

  Kurser på begäran

  Ett urval av våra tidigare kurser ges på begäran. Kontakta oss för mer information.                                                                                                                                                                

  Läs mer →

  Läs mer

  Vi söker utbildare

  Är du vår nästa föreläsare eller kursledare? Vi förväntar oss gedigen och aktuell yrkeserfarenhet inom ämnesområdet, kombinerat med relevant teoretisk kunskap och pedagogisk förmåga.

  Läs mer →

  Företaget

  Svensk Energiutbildning AB erbjuder seminarier och kurser för bygg- och fastighetsbranschen. Våra kurser har sedan starten 2006 lockat drygt 1000 deltagare per år.

  Läs mer →

  Nyhetsbrev

  Anmäl dig till vårt målgrupps-anpassade nyhetsbrev där vi informerar om aktuella kurser
  och seminarier.

  Läs mer →


  Till toppen

  Svensk Energiutbildning AB

  adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
  telefon 073 - 330 46 20
  e-post info@svensk-energiutbildning.se

  Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.