Tidigare kurser

Nedan hittar du information om våra tidigare kurser

Så hanteras klimatfrågorna i byggprocessen

Seminarium om hur respektive aktör i byggkedjan kan påverka byggnadens slutliga klimatbelastning

Driftoptimering av byggnader

Kurs i hur byggnaders värme- och ventilationssystem driftoptimeras genom mätning och injustering

Energiberäkning med VIP Energy - Grundkurs

Grundkurs om energiberäkning vid nybyggnad och renovering

Energiberäkning med VIP Energy - Fördjupning

Fördjupningskurs om energiberäkning med fokus på indata för installationer

Tidstypiskt

Kurs för fastighetsmäklare om arkitektur, byggnadsdetaljer och konstruktion i småhus och lägenheter

Energi i småhus

Kurs för fastighetsmäklare om energi- och inomhusklimatfrågor i småhus

Solceller

Kurs om hur man projekterar och upphandlar energieffektiv belysning för fastigheter  

Belysning

Kurs om solceller på byggnader, från idé till färdig anläggning 

Uppföljning av byggnaders energianvändning

Kurs om hur man följer upp och verifierar en byggnads energianvändning med hjälp av Sveby

Solceller i bebyggelse

Seminarium om förutsättningar och möjligheter med solcellsinstallationer på byggnader 

Svensk Energiutbildnings Energiberäkningsdag

Konferens med syfte att fungera som mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte  

Så lyckas man med lågenergihus

Seminarium med utställning om hur man bygger lågenergihus, från Miljöbyggnad till passivhusstandard

Värmepumpar i byggnader

Seminarium med utställning om moderna värmepumpsteknik i byggnader

Så renoveras hus byggda 1950-1975

Seminarium om möjligheter och förutsättning att renovera flerbostadshus från perioden

Praktisk energisamordning

Kurs om kvalitetssäkring av byggnaders energibehov

Svensk Energiutbildning BBR-dag

Seminarium om hur man praktiskt hanterar de nya energikraven vid nybyggnad, ombyggnad och ändring

Miljöcertifiering i praktiken

Seminarium om hur man miljöcertifierar byggnader och vad det innebär i arbetsinsats, kostnader och nytta

Energi och inomhusmiljö för fastighetsskötare

Grundkurs om byggnaders energianvändning och inomhusklimat för fastighetsskötare och husvärdar

Så hanteras BBR:s energikrav och nya PBL

Seminarium om den nya lagstiftningens konsekvenser för energiarbetet vid ny- och ombyggnad.

Miljöklassning av byggnader

Seminarium om praktisk tillämpning av certifieringssystem LEED, BREEAM, GreenBuilding och Miljöbyggnad.

Så bygger man lågenergihus

Seminarium och produktutställning om lågenergihus, passivhus, nära-nollenergihus och plusenergihus.

Passivhus i Sverige

Seminarium om hur man byggerpassivhus anpassade för svenskt klimat, regelverk och boendestandard

Praktisk energiberäkning

Grundkurs i energiberäkning vid ny- och ombyggnad

Energieffektiv i rollen som arkitekt

En kurs på temat ”Kvalitetssäkring av byggnaders energibehov”

Metodisk energieffektivisering

Ett seminarium om arbetsmetodik vid genomförandet av energibesparande åtgärder i byggnader

Termografering och tryckprovning

En kurs på temat ”Kvalitetssäkring av byggnaders energibehov”

Energiberäkning som verktyg i ny- och ombyggnadsprocessen

En kurs på temat ”Kvalitetssäkring av byggnaders energibehov”

Energisamordnare - en ny yrkeskategori

En kurs på temat ”Kvalitetssäkring av byggnaders energibehov”

Energi i småhus

En utbildning om energianvändning i småhus

Så hanteras BBR:s nya energikrav

Ett seminarium om det praktiska arbetet med energifrågor i nybyggnadsprocessen

Energideklaration 2008

En konferens om energideklarering med fokus på energiexperternas praktiska arbete, fastighetsägarnas upphandling, medverkan och uppföljning samt kommunernas tillsyn. 

Energi i småhus för fastighetsmäklare

En utbildning om småhus med avseende på energikostnader och energisparåtgärder

Energideklarationer i praktiken

Ett seminarium om energideklarering av byggnader


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-post info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.

Copyright © 2023 Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.