Klimatpåverkan från installationer

Kurs om VVS-, el- och solcellsinstallationers klimatpåverkan och hur dessa beräknas.

Om kursen

Klimatpåverkan från VVS- och elinstallationer är svåra att uppskatta, men står för en ansenlig del av en byggnads klimatavtryck. Med alla rör och kanaler, radiatorer, aggregat och elkablar med mera så är det lätt att föreställa sig. Installationer består vanligtvis av metaller som har hög klimatbelastning.

I kursen lär du dig att använda den dokumentation om installationers klimatpåverkan som finns tillgänglig, men också att beräkna en produkts ungefärliga klimatavtryck på egen hand. Vi reder även ut den svåra frågan om teknisk livslängd vs LCA-livslängd. Det blir nämligen allt vanligare att klimatberäkningen tar hänsyn till framtida utbyte av installationer, vilket i hög grad påverkar klimatpåverkan.

Installationer är ofta avgörande för energieffektivisering. Här ställs klimatpåverkan för åtgärder mot minskad klimatpåverkan från energianvändning. Ger det en klimatfördel att energieffektivisera? Solcellers klimatavtryck är särskilt svårt att uppskatta eftersom det saknas vedertagen praxis. Vi visar alternativa metodiker och för ett resonemang utifrån Boverkets föreskrifter respektive kriterierna i certifieringssystemen Miljöbyggnad 4.0 respektive NollCO2.

Vi vänder oss till flera målgrupper med denna kurs. Till er som arbetar med hållbarhetsfrågor och klimatberäkning, till beställare och energiexperter samt till er som projekterar VVS-, el- och solcellsinstallationer.

Kursledare

Alexander Landborn är en av landets ledande experter inom området byggnaders klimatpåverkan och arbetar idag i egna företaget ClimateWorks AB. I sin yrkesroll har han möjlighet att följa projekt från idé till färdig byggnad, till exempel i utvecklingen av Sveriges första NollCO2-byggnad, Lidls nya butik i Visby, samt fossilfria förskolan Hoppet i Göteborg.

Program

Inledning: Om byggnaders klimatpåverkan och klimatberäkning
Kursen inleds med en kort genomgång av ämnesområdet; vad påverkar en byggnads klimatavtryck och hur görs en klimatberäkning. I vilka sammanhang är klimatpåverkan från VVS- och elinstallationer av intresse?

Installationers klimatpåverkan
Till skillnad från byggmaterial så finns inte mycket information om installationers klimatpåverkan från tillverkarna. Istället är man hänvisad till andra arbetsmetoder för att få fram användbara värden.

a. Schabloner
För mer övergripande beräkningar av byggnaders klimatavtryck finns schabloner för installationernas del att tillgå. Vi går igenom var man hittar dessa, när de är relevanta att använda och hur de kan bearbetas för bättre resultat.

b. EPD:er och motsvarande uppgifter
För enstaka produkter finns EPD:er med fullständig information om klimatpåverkan. För vissa andra finns liknande dokument som kan användas med viss försiktighet. Var hittar man information och hur ska den tolkas?

c. Beräkning av en installations klimatpåverkan
För de allra flesta VVS- och elprodukter finns ingen information om klimatpåverkan. Man är hänvisad till egna uppskattningar utifrån produktinformation om ingående material och tillverkning. Vi går igenom metodiken.

d. Utbyte av installationsprodukter – den svåra frågan om livslängd
Det blir allt vanligare att klimatberäkningen tar hänsyn till framtida utbyte av byggmaterial, vilket är särskilt relevant för installationer. Ofta hänvisas till livslängder angivna i EU Levels och snart publicerar Boverket sina. Vi reder ut begreppen kring teknisk livslängd vs LCA-livslängd.

Installationers klimatpåverkan vs minskad energianvändning
Installationer är ofta avgörande för energieffektivisering. Inför beslut om åtgärder görs alltid en lönsamhetsanalys, men vad innebär det när även klimatpåverkan ska tas med i bedömningen?

a. Klimatpåverkan för åtgärder ställd mot minskad klimatpåverkan från energianvändningen
Ger det en klimatfördel att energieffektivisera? Frågan kan tyckas provocerande, men ställs allt oftare. En mer relevant fråga är kanske hur energieffektivisering med installationer står sig i jämförelse med byggtekniska åtgärder, sett ut klimatperspektiv. Vi illustrerar i några exempel.

b. Solceller i klimatberäkning – metodik och sammanhang
Solcellsinstallationer är mycket vanliga i byggnader med klimatfokus men samtidigt svåra att hantera i klimatberäkningar eftersom det saknas vedertagen praxis. Vi visar alternativa metodiker och för ett resonemang utifrån Boverkets föreskrifter respektive kriterierna i certifieringssystemen Miljöbyggnad 4.0 respektive NollCO2.

Anmälan

Kursen ges på följande orter och tider:

  • online: kl 8.30-14.00 den 4 jun 2024
    2 platser kvar

Avgift:  7 400 kr exklusive moms

Faktureras i efterhand, betalningsvillkor 30 dagar netto. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-post info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.