Klimatpåverkan från installationer

Kurs om VVS- och elinstallationers klimatpåverkan och hur dessa beräknas,
med ett fördjupande avsnitt om solceller.

Om kursen

I kursen går vi igenom VVS- och elinstallationers klimatpåverkan som del i byggnadens totala klimatavtryck. Du lär dig tolka och bearbeta den dokumentation som finns tillgänglig idag, men också att beräkna en installationsprodukts ungefärliga klimatavtryck på egen hand.

Installationer påverkar byggnadens klimatavtryck även genom den framtida energianvändningen. En energieffektiviserande produkt belastar således byggnaden under uppförandefasen, men minskar påverkan under användandefasen. Vi går igenom hur man beräknar energianvändningens klimatpåverkan och illustrerar konsekvenserna i några exempel.

Solceller är avgörande för alla projekt som kallas klimatneutrala. Ändå är kunskapen om panelernas egna klimatavtryck bristfällig samtidigt som beräkningsmetodiken för hur solelproduktionen klimatkompenserar saknar en enhetlig definition. Kursen avslutas med en fördjupning i dessa frågor.

Vi vänder oss till flera målgrupper med denna kurs. Till er som arbetar med hållbarhetsfrågor och klimatberäkning, till beställare och energiexperter, till er som projekterar VVS- och el och inte minst till alla er som arbetar med solceller.

Kursledare

Alexander Landborn är en av landets ledande experter inom området byggnaders klimatpåverkan. I sin yrkesroll har han möjlighet att följa projekt från idé till färdig byggnad, till exempel i utvecklingen av Sveriges första NollCO2-byggnad, Lidls nya butik i Visby, samt i pågående byggnation av fossilfria förskolan Hoppet i Göteborg.

Program

Inledning: Om byggnaders klimatpåverkan och klimatberäkning
Kursen inleds med en kort genomgång av ämnesområdet; vad påverkar en byggnads klimatavtryck och hur görs en klimatberäkning. I vilka sammanhang är klimatpåverkan från VVS- och elinstallationer av intresse?

Installationers klimatpåverkan
Till skillnad från byggmaterial så finns inte mycket information om installationers klimatpåverkan från tillverkarna. Istället är man hänvisad till andra arbetsmetoder för att få fram användbara värden.

a. Schabloner
För mer övergripande beräkningar av byggnaders klimatavtryck finns schabloner för installationernas del att tillgå. Vi går igenom var man hittar dessa, när de är relevanta att använda och hur de kan bearbetas för bättre resultat.

b. EPD:er och motsvarande uppgifter
För enstaka produkter finns EPD:er med fullständig information om klimatpåverkan. För vissa andra finns liknande dokument som kan användas med viss försiktighet. Var hittar man information och hur ska den tolkas?

c. Beräkning av en installations klimatpåverkan
För de allra flesta VVS- och elprodukter finns ingen information om klimatpåverkan. Man är hänvisad till egna uppskattningar utifrån produktinformation om ingående material och tillverkning. Vi går igenom metodiken. Vad innebär den vanligt förekommande överdimensioneringen av installationer för resultatet?

d. Indirekt påverkan genom byggnadens energianvändning
Projekteringen av VVS och el påverkar byggnadens energibehov genom system för värme, ventilation, komfortkyla, belysning och automation. Högre energianvändning ger såklart större klimatpåverkan, men hur mycket? Vi går igenom beräkningsmetodiken för energianvändningens klimatpåverkan. 

Fördjupning: Solceller
Solceller är avgörande för alla projekt som kallas klimatneutrala. Ändå är kunskapen om panelernas egna klimatavtryck bristfällig samtidigt som beräkningsmetodiken för hur solelproduktionen klimatkompenserar saknar en enhetlig definition. Vi avslutar kursen med en fördjupning i ämnet.

a. Klimatavtryck beroende på tillverkning
De enstaka EPD:er som finns ger väldigt olika klimatavtryck beroende på var och hur panelerna tillverkas. Vi går igenom uppgifterna och visar var man hittar information.

b. Solceller i klimatberäkning – metodik och sammanhang
Hur ska man hantera kompensationsåtgärder, som här egenproducerad solcellsel, i klimatberäkningen? Vi för ett resonemang utifrån Boverkets föreskrifter respektive kriterierna i certifieringssystemen NollCO2.

Anmälan

Kursen ges på följande orter och tider:

  • online: kl 8.30-14.00  hösten 2024

Avgift:  7 800 kr exklusive moms

Faktureras i efterhand, betalningsvillkor 30 dagar netto. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-post info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.