VVC-förluster och risken för legionella

Kurs om hur VVC-förluster mäts respektive beräknas och hur dessa kan minskas vid nybyggnad och i befintliga system. Hur och var uppkommer legionella och vilka åtgärder minskar riskerna?

Om kursen

Energiförluster från VVC är ofta höga och varierar stort enligt en ny kartläggning. Ingen tydlig koppling till byggår framgår och det gäller alltså även nybyggnad. En förklaring är att VVC-förluster nästan alltid uppskattas med schablonvärde i projektering. Osäkerheten består i energiuppföljning och sedan daglig drift.

I kursen lär du dig att både mäta och beräkna VVC-förluster. Utifrån denna kunskap går vi igenom vilka åtgärder som kan vidtas i befintliga system och hur man styr upp såväl projektering som utförande i ny- och ombyggnad. Vi fördjupar oss även i problematiken kring legionella i tappvattensystem. Kunskapsbristen är stor i branschen, trots att konsekvenserna kan bli både kostsamma och ödesdigra.

Undervisningen är uppdelad på två separata tillfällen som tillsammans motsvarar en traditionell heldagskurs. 

Kursen vänder sig till dig som arbetar med VVS- och energifrågor i fastigheter respektive till dig som involveras i projekteringen av VVC- och tappvattensystem vid ny- och ombyggnad.

Kursledare

Jonatan von Seth är energiexpert på Aktea med arbetsområde VVC och legionella. Han har tidigare varit ansvarig för mätningar och fördjupnings-studier i det uppmärksammade SBUF-projektet ”Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus”, den hittills största undersökningen inom området med över 160 separata mätningar. Arbetet gav också nya insikter om förekomst av legionella, en fråga med många kopplingar till VVC-systemens utformning.

Program

1. VVC-system

a. Systemlösningar och komponenter

b. Lagar och rekommendationer

c. Kartläggning visar stora förluster

2. VVC-förluster i befintliga byggnader

a. Hur mäter man VVC-förluster

b. Åtgärder för minskade energiförluster

3. VVC-förluster i nybyggnad

a. Projektering vid nybyggnad

b. Hur beräknar man VVC-förluster

c. Verifiering av projekterade VVC-förluster

4. Legionella

a. Vad är legionella?

b. Hur mäter man legionella?

c. Riskminimering

d. Bekämpning vid utbrott 


Anmälan

Kursen ges på följande orter och tider:

  • online:  kl 8.30 – 12.00 den 11 + 12 dec 2024

Avgift:  9 300 kr exklusive moms

Är du intresserad av denna kurs så skicka ett mejl till info@svensk-energiutbildning.se. 

Faktureras i efterhand, betalningsvillkor 30 dagar netto. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-post info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.