Byggnaders klimatpåverkan
och klimatdeklarationen

Introduktionskurs om byggnaders klimatpåverkan och
hur man gör en klimatdeklaration.

  

Om kursen

Vad är det som ger en byggnad dess klimatbelastning?  I denna kurs introduceras du i ämnet och får grundläggande kunskap om klimatpåverkan under byggnadens livslängd, från uppförande till rivning.

Det lagstadgade kravet på klimatdeklaration gäller vid uppförande av byggnader. Men vad innebär det egentligen att klimatdeklarera en byggnad? Vi går igenom förutsättningarna och visar tillämpningen enligt gällande föreskrift.

Ämnesområdet innefattar en för många ny terminologi och nya definitioner. Vad är till exempel en EPD, vad innebär generiska data och vad är biogen kolinlagring. Vi reder ut begreppen.

Kursen riktar sig till yrkesverksamma i branschen som inte hunnit sätta sig in i frågan och till de som berörs av lagkravet.

Kursledare

Per Qvistbäck driver företaget Svensk Energiutbildning AB och har djup kunskap om byggnaders klimatbelastning och energianvändning. I botten civilingenjör från LTH, teknisk fysik med energiinriktning, med lång erfarenhet av energi-, miljö- och klimatfrågor i bygg- och fastighetsbranschen.

Program

1. Inledning om byggnaders klimatpåverkan
Kursen inleds med en kort genomgång av ämnesområdet; vilket klimatavtryck har byggnader och hur fördelas det på olika poster i en klimatbudget.


2. Klimatdeklarationen

Vad innebär det att klimatdeklarera en byggnad:

a. Lag och tillämpning
Kravet på klimatdeklaration gäller vid uppförande av flerbostadshus och lokal-byggnader. Deklarationen innefattar klimatpåverkan under byggskedet och vissa byggdelar med mindre påverkan undantas för att underlätta arbetet. Inga krav ställs på hur stor klimatpåverkan får vara, bara att den redovisas. Vi går igenom förutsättningarna och visar tillämpningen enligt Boverkets föreskrift.

b. Arbetet med faktainsamling och klimatberäkning
Vi går igenom beräkningsmetodiken för att få en förståelse för vilka indata som behövs och hur resultatet ska hanteras i deklarationen. Vilka av marknadens klimatberäkningsprogram är relevanta i sammanhanget?


3. Klimatpåverkan under hela livscykeln
Klimatdeklarationen utvecklas stegvis 2025 respektive 2027 och kommer då att täcka byggnadens klimatpåverkan under dess livslängd, från uppförande till rivning. Här är mycket att tänka på; byggdelar tillkommer, klimatpåverkan från byggnadens energianvändning och att komponenter byts ut efterhand innefattas tillsammans med påverkan från slutskedet med rivning. Hur påverkar det resultatet och hur vi arbetar med frågan?

4. Åtgärder för minskat klimatavtryck
Det finns många åtgärder för att minska byggnadens klimatavtryck. Vi går översiktligt igenom klimateffekter av olika konstruktionslösningar och materialval, men tittar också på mindre poster som transportalternativ och arbets-metoder på byggarbetsplatsen.


5. Miljöbyggnad 4.0 och NollCO2
Många vill gå längre än vad lagen kräver. Miljöcertifieringssystem som NollCO2 och Miljöbyggnad har färdiga kriterier att förhålla sig till. Hur skiljer de sig åt och vilken klimatnytta uppnår man?

Anmälan

Kursen ges på följande orter och tider:

  • online: kl 8.30-12.00 den 9 apr 2024
  • online: kl 8.30-12.00 den 19 jun 2024

Avgift:  4 500 kr exklusive moms

Vi ger även kursen dedikerat för ert företag, online eller på plats, för 28 000 kr exklusive moms. Kontakta oss för överenskommelse.

Faktureras i efterhand, betalningsvillkor 30 dagar netto. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-post info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.