Energiprestanda i energiberäkning och projektering

Fördjupande kurs om vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur man uppnår bra energiprestanda i energiberäkning
och projektering.

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper om vilka faktorer som påverkar byggnadens energibehov och hur du metodisk väljer insatser med hänsyn till alla kompromisser som måste göras. Vilka ställningstaganden måste göras i energiberäkningen för att nå en viss energiprestanda och vilka åtgärder måste göras i uppförandet för att denna verkligen ska uppnås?

Vi fördjupar oss i det praktiska arbetet med frågor om byggnaders energianvändning vid såväl nybyggnad som renovering. Undervisningen är uppdelad på tre separata tillfällen och innefattar två hemuppgifter. Tillsammans motsvarar dessa en traditionell tvådagarskurs.

Kursen ska i första hand ses som fördjupande för dig som kan grunderna om byggnaders energianvändning, men kan också fungera som intensivkurs för mindre erfarna. Den är även lämplig för dig som fungerar som beställare av energirelaterade tjänster.

Kursledare

Helena Bülow-Hübe är energi- och miljöchef på FOJAB och en av landets ledande energiexperter. Verkande på en större arkitektfirma har hon en unik möjlighet att följa projekt från idé till färdig byggnad.

Program

1. Byggnadens energianvändning vs byggnadens energiprestanda

a. Energikrav i BBR

b. BEN och Sveby

2. Det praktiska energiarbetet från idé till färdig byggnad

a. Energisamordning

b. Att arbeta med en energibudget

c. Energiberäkningar i olika skeden

d. Att följa upp och verifiera energiprestandan

e. Skillnader mellan beräknad och uppmätt energianvändning

3. Byggtekniska åtgärder för förbättrad energiprestanda

a. Transmissionsförluster

b. Lufttäthet

c. Köldbryggor

d. Special: Fönster – energiprestanda vs dagljusinsläpp

4. Installationstekniska åtgärder för förbättrad energiprestanda

a. Ventilationsförluster

b. Varmvattenanvändning och VVC-förluster

c. Special: Kulvertförluster

d. Special: Värmepumpars verkliga COP

e. Special: Komfortgolvvärme

f. Fastighetsel

g. Solenergi och batterilager

5. Så uppfyller du energikraven i vanliga miljöcertifieringssystem

a. Svanen

b. Miljöbyggnad

c. Breeam och LEED

d. Hur låg energianvändning är möjlig att nå med alla kompromisser som måste göras?

Anmälan

Kursen ges på följande orter och tider:

  • online: kl 8.30 – 12.00 den 14+16+21 maj 2024

Avgift:  14 800 kr exklusive moms

Faktureras i efterhand, betalningsvillkor 30 dagar netto. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-post info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.