Klimatstegen

En metod för stegvis minskning av klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader. Verktyget baseras på klimatnyckeltal och en vägledning. Unik för att den utgår från fastighetsägarens förutsättningar och att den är fri att använda utan avgifter.

Klimatstegen har lanserats och all information finns på denna tillfälliga sida. Ordinarie hemsida blir www.klimatstegen.se, vilken så länge leder hit. Arbetet med att bestämma en oberoende och långsiktig förvaltnings-organisation för Klimatstegen pågår, men metoden går att använda redan nu.

Om Klimatstegen

I Klimatstegen följs klimatarbetet från drift och förvaltning av byggnader upp med 20 nyckeltal, så kallade Klimat-KPI:er. Till varje nyckeltal finns en vägledning med klimatåtgärder som ska genomföras för att få ut mesta möjliga klimateffekt för investerad tid och pengar. Metoden är utvecklad för att användas av förvaltare och tekniska förvaltare, det vill säga de som känner byggnaden och verksamheten bäst.

Byggnadens klimatstatus beskrivs med fyra klimatsteg: IGÅNG, BRA, MYCKET BRA och KLIMATOPTIMERAD. I Klimatstegen används inte gränsvärden. Istället utgår metoden från förbättringsarbete efter varje fastighetsägares förutsättningar.

Klimatstegen är utvecklad av Catarina Warfvinge på Lunds Tekniska Högskola, i nära samarbete med förvaltare. Den är fri att använda utan avgifter.

Manual

Manualen består av dokumenten: Metod, Vägledning och Klimatnyckeltal. Att metoden är fri att använda innebär inte att det är tillåtet att ändra i innehållet, varför alla dokument är upphovsrättsskyddade.

Även om metoden utvecklats i nära samarbete med förvaltare så kommer säkert detaljer att justeras på uppmaning av de som nu börjar använda den i sina egna fastighetsbestånd. Vi har därför valt att kalla manualen Klimatstegen 1.0 och kommer att tillämpa samma system för uppdateringar som i etablerade miljöcertifieringssystem.

 

NYHET

Presentationsmaterial

Här kan du ladda ner ett informationsmaterial om Klimatstegen. Det är utformat för att ta del av på egen hand, men kan med fördel användas som presentationsmaterial om du själv vill sprida kunskapen inom din egen eller andras organisation. Kontakta oss via frågaformuläret om du vill få tillgång till en PowerPoint-version.

Materialet innefattar flera avsnitt, bland annat ett om hur man kick-startar arbetet med att komma igång.

Intresseanmälan för nyheter

Genom att anmäla dig här hamnar du på sändlistan för uppdateringar, nyheter och utbildningar. De som var med på lanseringsseminariet är redan registrerade.

Synpunkter och förslag

Här har du möjlighet att ställa frågor, ge dina synpunkter och lämna förslag. 

Grundutbildning

Redan nu har du möjlighet att gå en grundutbildning i hur man arbetar med Klimatstegen. Catarina Warfvinge, som utvecklat metoden, går systematiskt igenom de olika klimatnyckeltalen och förklarar vad som kan/ska göras för att nå de olika klimatstegen. Det är också ett utmärkt tillfälle att ställa dina egna frågor.

Anmäl dig och relevanta personer i förvaltningen till våra ordinarie kurstillfällen, alternativt beställ en dedikerad kurs för företaget.


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-post info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.