Svensk Energiutbildning

Aktuellt

Vi arbetar med förberedelserna för seminariet

Energismarta byggnader
Seminarium om digitaliseringens möjligheter att effektivisera byggnaders energianvändning och energiförsörjning

Detta seminarium fokuserar på teknik och tjänster som är tillämpbara redan idag, vid nybyggnad och i förvaltning av befintliga fastigheter. I första hand i syfte att minska byggnaders energibehov och miljöbelastning. Hur påbörjar man arbetet med att digitalisera verksamheten och vilka förväntningar ska man ha på resultatet? Är det lönsamt redan idag? 

Välkommen på fortbildning.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

I höst ger vi

Svensk Energiutbildnings
BBR-dag

Seminariet Energismart