Svensk Energiutbildning

Aktuellt

 

Svensk Energiutbildnings BBR-dag 
Seminarium om nära-nollenergikrav, dagsljusinsläpp och den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader

Nära-nollenergimetodiken i BBR25 har bara gällt några månader när Boverket nu lägger sista handen vid remissen innefattande de stora energikravs-skärpningar som börjar gälla 1 mars 2020. Förutom lägre tillåtna primärenergital förändras beräkningsförutsättningarna med justerade primärenergi- och geofaktorer, Um-värde, tillåten installerad eleffekt samt tilläggen för ventilation och area. Kravnivåerna skärps med detta till en nivå som i många fall kräver ändrade byggsystem och bästa tillgängliga teknik. Vilka blir konsekvenserna av dessa omfattande förändringar?

På seminariet går vi igenom den nya metodiken samt aviserat innehåll i pågående remissarbete. Vi applicerar energikraven i några olika typhus och drar slutsatser om vilka bygg- och installationstekniska lösningar som är mest lämpade för att målen ska nås?

Men seminariet innehåller mer än så. I egna avsnitt reder vi ut den besvärliga frågan om tillgång till dagsljus i byggnader samt vad den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader innebär och vem som berörs.

Ges:  Malmö 9 april  -  Stockholm 11 april  -  Göteborg 25 april 
                                                                                    3 platser kvar 


Gå direkt till      PROGRAM
       ANMÄLAN  
Välkommen på fortbildning.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

Kommande seminarier:

Svensk Energiutbildnings
BBR-dag


Kommande kurser:

Energisamordning