Svensk Energiutbildning

Aktuellt

 

I vår står tre spännande seminarier på programmet.

Som vanligt ger vi Svensk Energiutbildnings BBR-dag och denna gång naturligtvis på temat nära-nollenergikrav 2021. Vi tolkar regelverket som Boverket släpper på remiss i februari och visar vilka praktiska konsekvenser detta får. En nyhet är att vi även tar upp småhus, som ju förväntas få kraftigt skärpta energikrav.

I samverkan med Miljömärkning Sverige ger vi seminariet Svanenmärkta byggnader med fokus på kriterierna och hur de uppfylls i praktiken. Här går vi igenom vilken kunskap involverade yrkeskategorier måste ha och tillämpa i berörda projekt. 

Senare i vår tar vi oss ann digitaliseringens möjligheter att minska byggnaders energianvändning. Seminariet Energismarta byggnader har fokus på teknik och tjänster som är tillämpbara redan idag, vid nybyggnad och i förvaltning av befintliga fastigheter. Hur påbörjar man arbetet med att digitalisera verksamheten och vilka förväntningar ska man ha på resultatet? Är det lönsamt redan idag?  
 

Välkommen på fortbildning.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

Seminariet
Svanenmärkta byggnader
Stockholm 6/3 - Göteborg 7/3