Svensk Energiutbildning

Aktuellt

Svensk Energiutbildnings BBR-dag 
Seminarium om nära-nollenergikrav, ändringsregler
och brandsäkerhet

Sedan den 1 juli gäller BBR25/BEN2 med nära-nollenergikrav. I ett första steg ändras utformningen av hur energikrav ställs, men förändringarna i kravnivåer är små. I ett andra steg, år 2021, skärps energikraven. På seminariet går vi igenom föreskrifterna i detalj och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas i praktiken.

Men dagen innehållet mer än så. För några år sedan infördes krav vid ändring av byggnad, men det är först nu som föreskrifterna börjar tillämpas på bred front. Vi går igenom vad regelverket innebär för vanligt förekommande energieffektiviseringsåtgärder.

Den förödande branden i London i somras blev en påminnelse om konsekvenserna av försummad brandsäkerhet. Vi ägnar eftermiddagen åt brandskyddsfrågor vid nybyggnad och renovering.

Seminariet ges:

  Stockholm 4 okt  -  Göteborg 5 okt  -  Malmö 10 okt

Gå direkt till      PROGRAM       ANMÄLAN 

 

Välkommen på fortbildning.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

Nya tillfällen i höst
Svensk Energiutbildnings
BBR-dag 

Kursprogram hösten 2017