Svensk Energiutbildning

Aktuellt


Energisamordning
Kurs om hur man säkerställer att beställarens energimål uppfylls 

Kursen introducerar dig i det praktiska arbetet som energisamordnare vid såväl nybyggnad som renovering. Varje avsnitt innefattar grundläggande teori, praktisk tillämpbar kunskap samt exempel från relevanta byggnadsprojekt. Vi fokuserar på hur energi- och inomhusklimat-frågor koordineras i byggprocessen och hur man fungerar som expertrådgivare åt berörda aktörer.

Ges: Stockholm 14 nov 2017

Gå direkt till      PROGRAM         ANMÄLAN 

 

Energiberäkning med VIP Energy - grundkurs
Grundkurs i energiberäkning vid nybyggnad och renovering 

Kursen introducerar dig i det praktiska arbetet med att beräkna byggnaders energianvändning med VIP Energy. Avsnitt med föredrag varvas med egna övningar vid datorn.

Ges: Malmö 26-27 okt 2 platser kvar  -  Stockholm 22-23 nov 2 platser kvar

Gå direkt till      PROGRAM         ANMÄLAN 

 

Välkommen på fortbildning.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

Energiberäkning med 
VIP Energy - Grundkurs 

Energiberäkning med 
VIP Energy - Fördjupningskurs 
 

Kurs i energisamordning