Svensk Energiutbildning

Aktuellt

 

Svensk Energiutbildnings BBR-dag 
Seminarium om NNE-krav, dagljus och digitalisering

Boverket har precis släppt remissen för de nära-nollenergikrav som kommer att gälla under lång tid framöver. På seminariet går vi igenom föreskrifterna i detalj och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas i praktiken. En nyhet är att vi förutom flerbostadshus och lokalbyggnader också tar upp småhus, som ju förväntas få de kraftigaste skärpningarna. 

Men seminariet innehåller mer än så. I ett eget avsnitt reder vi ut den besvärliga frågan om tillgång till dagsljus i byggnader. Och så resonerar vi om hur digitaliseringen kommer att förändra byggnaders energianvändning och energiförsörjning.

Ges: Malmö 16 mars  -  Stockholm 20 mars  -  Göteborg 21 mars 

Gå direkt till      PROGRAM       ANMÄLAN 

 

Välkommen på fortbildning.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

BBR-dagar

Malmö 16/3
Stockholm 20/3
Göteborg 21/3    (fåtal platser)