Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Webinar om hur man uppfyller och verifierar energikraven i nya BBR,
i miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad och Svanen samt i andra
vanligt förekommande beställarkrav med högre ambitioner

Så hanteras klimatfrågorna i byggprocessen

Seminarium om hur respektive aktör i byggkedjan kan påverka byggnadens slutliga klimatpåverkan

Fastighetsförvaltning med miljöfokus

Seminarium om praktiskt genomförande av miljöförbättrande åtgärder i
certifieringssystemen Miljöbyggnad iDrift och Breeam In-Use

På grund av Corona-pandemin ges BBR-dagen som webinar den 31 mars.

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om hur man uppfyller och verifierar energikraven i nya BBR, i miljöcertifieringssystemen
Miljöbyggnad och Svanen samt i andra förekommande beställarkrav med högre ambitioner.

Seminariet ges på följande tider och orter

Webinar  31 mars

Boverket är nu klara med NNE-kraven och de implementeras i BBR29 (preliminär numrering) som gäller från halvårsskiftet. I första hand justeras primärenergifaktorerna, som nu benämns ”viktningsfaktorer”, och skillnaden mot idag är påtaglig. Målet att uppnå konkurrensneutralitet mellan fjärrvärme och bergvärmepumpar är kontroversiellt men sanktionerat av Regeringen. Åtgärden slår olika beroende på byggnads-kategori och är svåröverskådlig. Anmärkningsvärt är att kravnivåerna generellt lämnas oförändrade och i vissa fall till och med lättas. Skärpningarna består i första hand av minskat ventilationstillägg och ändrade Um-krav. På seminariet går vi igenom föreskriften och applicerar energikraven i olika typhus.

Dagen innehåller mer än så. Intresset för miljöcertifiering ökar, framför allt med Miljöbyggnad och Svanen. Samtidigt tar klimatfrågan byggbranschen med storm och snart gäller lagen om klimatdeklaration. Marknaden springer helt enkelt ifrån lagstiftningen när det gäller synen på hur mycket energi en byggnad ska använda. Men hur når man högt ställda energimål i kompromiss med krav på dagsljus, tillgänglighet, bullernivåer, brand- och fuktsäkerhet. Vi går igenom vilka åtgärder som ger bäst utdelning i energiprestanda.

Seminarier 2020

Årets seminarier hanterar tre högaktuella ämnen; de färdiga NNE-kraven i BBR, byggnaders klimatpåverkan resp. fastighets-förvaltning med miljöfokus.

Läs mer →

Kurser 2020

Sedan länge ger vi kursen Praktisk energisamordning. Nya för i år är Klimatsamordnare – en ny yrkeskategori respektive Klimatberäkning i praktiken. 

Läs mer →

Kurser på begäran

Ett urval av våra tidigare kurser ges på begäran. Kontakta oss för mer information.                                                                                                                                                                

Läs mer →

Läs mer

Vi söker utbildare

Är du vår nästa föreläsare eller kursledare? Vi förväntar oss gedigen och aktuell yrkeserfarenhet inom ämnesområdet, kombinerat med relevant teoretisk kunskap och pedagogisk förmåga.

Läs mer →

Företaget

Svensk Energiutbildning AB erbjuder seminarier och kurser för bygg- och fastighetsbranschen. Våra kurser har sedan starten 2006 lockat drygt 1000 deltagare per år.

Läs mer →

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt målgrupps-anpassade nyhetsbrev där vi informerar om aktuella kurser
och seminarier.

Läs mer →


Till toppen

Svensk Energiutbildning AB

adress Fersens väg 6, 211 42 Malmö
telefon 073 - 330 46 20
e-mail info@svensk-energiutbildning.se

Copyright © Svensk Energiutbildning AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556836-5299) En hemsida av Capace Media.