Svensk Energiutbildning

Aktuellt

Svensk Energiutbildnings BBR-dag 

Seminarium om byggreglerna med fokus på NNE-byggnader samt hur dessa ska verifieras enligt BEN

Boverket beslutar om föreskrifterna till nära-nollenergibyggnader (NNE) i juni månad och de införs sedan i två steg. Redan i sommar ändras utformningen av hur energikrav ställs; primärenergital ersätter specifik energianvändning, geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna och kategorin elvärmda byggnader försvinner. Förändringarna i kravnivåer är dock små. Den 1 januari 2021 justeras sedan energikraven till nivåer som i många fall kräver ändrade byggsystem.

På seminariet går vi igenom föreskrifterna i detalj och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas i praktiken. Vi visar också alternativa metoder för Byggnadsnämnder och Byggherrar att genomföra verifieringen.

Seminariet ges:

  Göteborg 31 maj  -  Malmö 1 juni  -  Stockholm 8 juni

Gå direkt till      PROGRAM       ANMÄLAN 

 

PÅ GÅNG  

Svensk Byggutbildning är vår systerverksamhet med lite bredare inriktning. Premiär i höst med följande ambitiösa konferens:

INTERNET OF THINGS - BYGG & FASTIGHET

Stockholm, hösten 2017


Om digitalisering av byggprocess och fastighetsförvaltning


Välkommen.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

Nya tillfällen i maj/juni för
Svensk Energiutbildnings
BBR-dag 

Konferens
INTERNET OF THINGS
BYGG & FASTIGHET
Stockholm, hösten 2017