Svensk Energiutbildning

Aktuellt


Fokus i vår ligger naturligtvis på de nya föreskrifterna om nära-nollenergibyggnader och hur man rent praktiskt går till väga för att uppfylla dessa. Tillsammans med kravet på verifiering i bygglovsprocessen som Boverket införde strax innan årsskiftet har branschen återigen en energiutmaning att hantera. Vi drar vårt strå till stacken genom att förmedla nödvändig kunskap om teknik och metodik på
vårens BBR-dagar.

Men vi har även andra spännande ämnesområden i portföljen. Ett annat område som röner stort intresse är den pågående digitaliseringen av bygg- och fastighetssektorn. I vår systerverksamhet Svensk Byggutbildning arrangerar vi en ambitiös konferens på temat som ju berör ämnesområden långt utöver energifrågan. 


Välkomna på fortbildning.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

Seminarium
Svensk Energiutbildnings
BBR-dag

Konferens
INTERNET OF THINGS
BYGG & FASTIGHET
Stockholm, 17-18 maj