Svensk Energiutbildning

AktuelltFör närvarande planerar vi vårens evenemang och de presenteras inom kort på hemsidan. 

Fokus ligger naturligtvis på de nya nära-nollenergikraven och hur man rent praktiskt går till väga för att uppfylla dessa. Tillsammans med kravet på verifiering i bygglovsprocessen som Boverket införde strax innan årsskiftet har branschen återigen en energiutmaning att hantera. Vi drar vårt strå till stacken genom att förmedla nödvändig kunskap om teknik och metodik på vårens
BBR-dagar.

Men vi har även andra spännande ämnesområden i portföljen. Intresset för Svanenmärkta hus ökar och vi ägnar ett seminarium åt metodiken, med fokus på vilken kunskap inloverade yrkeskategorier måste ha och tillämpa i berörda projekt.

Ett annat område som röner stort intresse är den pågående digitaliseringen av bygg- och fastighetssektorn. I vår systerverksamhet Svensk Byggutbildning arrangerar vi en ambitiös konferens på temat som ju berör ämnesområden långt utöver energifrågan. 


Vi lever i en spännande tid. Välkomna på fortbildning.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

Nu planerar vi vårens kurser och seminarier