Svensk Energiutbildning

Aktuellt

 

Svensk Energiutbildnings BBR-dag 
Seminarium om nära-nollenergikrav och dagsljusinsläpp

Nära-nollenergikraven i BBR25 gäller undantagslöst när nuvarande övergångsperiod är över vid årsskiftet. Och i våras släppte Boverket remissen med de stora skärpningarna som börjar gälla 2021. Här anges också de primärenergifaktorer som styr hur olika energislag viktas. På seminariet går vi igenom föreskrifterna i detalj och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas i praktiken.

Ges:  Malmö 6 nov  -  Stockholm 8 nov  -  Göteborg 13 nov 

Gå direkt till      PROGRAM       ANMÄLAN 


I höst deltog nästan 200 personer på BBR-dagarna. Nu förbereder vi arbetat med vårens omgång, där Boverkets nya remiss om de slutgiltiga NNE-kraven självklart blir huvudpunkten.

 

  

Vi arbetar med förberedelserna till 

ENERGISMART
Seminarium om digitaliseringens möjligheter att effektivisera byggnaders energianvändning och energiförsörjning

Detta seminarium fokuserar på energismart teknik och tillhörande tjänster som är tillämpbara redan idag, vid nybyggnad och i förvaltning av befintliga fastigheter. Hur påbörjar man arbetet med att digitalisera verksamheten och vilka förväntningar ska man ha på resultatet? Är det lönsamt redan idag? 


 
Välkommen på fortbildning.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

I höst ger vi

Svensk Energiutbildnings
BBR-dag

Seminariet Energismart 

Kurser på begäran