Svensk Energiutbildning

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om hur nära-nollenergikraven ska tillämpas för småhus, flerbostadshus och lokalbyggnader

Om seminariet Program Anmälan

Om seminariet

Gå direkt till:     PROGRAM        ANMÄLAN


Sedan den 1 juli 2017 gäller BBR25/BEN2 med nära-nollenergikrav. I ett första steg ändrades utformningen av hur energikrav ställs; primärenergital ersätter specifik energianvändning, geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna och kategorin elvärmda byggnader försvinner. Förändringarna i kravnivåer är små, men kan vara avgörande för vilken BBR-version man väljer under övergångsperioden.

I ett andrasteg, år 2021, skärps energikraven. Hur mycket får vi se i Boverkets remiss som släpps i februari. Här ska även primärenergifaktorerna bestämmas, alltså hur olika energislag ska viktas i bedömningen. Vi går igenom föreskrifterna i detalj och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas i praktiken.

En nyhet är att vi denna gång tar upp småhus, som ju förväntas få kraftigt skärpta energikrav.

 

Välkommen!