Svensk Energiutbildning

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om nära-nollenergikrav, dagsljusinsläpp och lagen om klimatdeklaration av byggnad

Om seminariet Program Anmälan

Om seminariet

Gå direkt till:     PROGRAM        ANMÄLAN

 

Nära-nollenergimetodiken i BBR25 har bara gällt några månader när Boverket nu lägger sista handen vid remissen innefattande de stora energikravs-skärpningar som börjar gälla 1 mars 2020. Förutom lägre tillåtna primärenergital förändras beräkningsförutsättningarna med justerade primärenergi- och geofaktorer, Um-värde, tillåten installerad eleffekt samt tilläggen för ventilation och area. Kravnivåerna skärps med detta till en nivå som i många fall kräver ändrade byggsystem och bästa tillgängliga teknik. Vilka blir konsekvenserna av dessa omfattande förändringar?

På seminariet går vi igenom den nya metodiken samt så här långt aviserat innehåll i pågående remissarbete. Vi applicerar energikraven i några olika typhus och drar slutsatser om vilka bygg- och installationstekniska lösningar som är mest lämpade för att målen ska nås?

Men dagen innehåller mer än så. I egna avsnitt reder vi ut den besvärliga frågan om tillgång till dagsljus i byggnader samt vad den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader innebär och vem som berörs.

Välkommen!